Mycket allvarligt brott

Datum

Jag har informerats om att det inträffat en fruktansvärd och mycket allvarlig händelse i form av en misstänkt våldtäkt i Österåker natten mellan torsdag och fredag. Det misstänkta brottet är ett polisiärt ärende och alla frågor kring det misstänkta brottet hänvisar jag till Polisen i polisområde Nord (i Täby).

Mina tankar går i första hand till offret med familj. Offret är, enligt den information som inkommit, inte bosatt i Österåkers kommun.

De akuta åtgärder som kommunen vidtar är:
o   Väktarbevakning dygnet runt
o   Muntlig information till samtliga boende i området med uppmaningen att lämna eventuella tips och observationer till Polisen
o   Förhöjd beredskap inom kommunen hos Socialförvaltningen

Jag har informerat kommunstyrelsens ledamöter kring det misstänkta brottet och vilka åtgärder vi som kommun vidtar på kort och längre sikt.

FLERA
ARTIKLAR