Kommunstyrelsen i Österåker får rätt av Förvaltningsrätten om arvodesfrågan.

PRESSMEDDELANDE Österåker 24-07-2020

Kommunstyrelsen i Österåker får rätt av Förvaltningsrätten om arvodesfrågan.

Österåkers kommunstyrelse beslutade den 9 december 2019 bl.a. om inrättande av kommunstyrelseberedning, val av ledamöter till kommunstyrelseberedning (tidigare Alliansberedning/utskott), samt om svar till den kommunala revisionen med anledning av anmälan till kommunstyrelsen.

I december 2019 skickade Socialdemokraterna i Österåker in en anmälan till Förvaltningsrätten där man begärde att Kommunstyrelsens beslut skulle stoppas.

Socialdemokraterna, med Ann-Christine Furustrand (S) i spetsen, ville att förvaltningsrätten skulle pröva om arvodena är lagliga samt om det har förekommit jäv när kommunstyrelsen fattat beslut i arvodesfrågan.

Nu har domen från Förvaltningsrätten kommit:
”Sammanfattningsvis framgår inte några omständigheter som klargör att de överklagade §§ 14:3 – 5 skulle vara olagliga enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Något skäl att upphäva något av de överklagade besluten föreligger således inte. Överklagandet ska därför avslås.”, skriver Chefsrådman Lars-Åke Johansson bland annat i domen. I höstas gjorde även en polisanmälan avseende arvodesutbetalningarna men ärendet lades ner utan att en förundersökning inleddes.

– Kommunstyrelsens beslut var demokratiskt fattat och jag välkomnade att Förvaltningsrätten skulle göra en bedömning när det stod klart att Socialdemokraterna hade skickat in en anmälan. Nu när ärendet är avgjort och jag är inte överraskad att domstolen delar min bild av att allting har gått rätt till, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

– Min förhoppning är nu att Ann-Christine Furustrand och Socialdemokraterna försöker ägna sig mer åt politik i sin roll som opposition. En väl fungerande opposition är alltid av vikt i en demokrati och det är min övertygelse att det kan komma medborgarna i Österåker till gagn om vi får en bättre fungerande opposition som försöker fokusera på det politiska sakinnehållet, säger Michaela Fletcher.

Förvaltningsrätten har även avkunnat en dom i ett annat ärende som rör Österåkers kommunstyrelse, även i det överklagandet gav domstolen Kommunstyrelsen rätt.

Roslagspartiets Hans Hellberg hade klagat på Kommunstyrelsens beslut i delarna som avsåg protokollsanteckningar angående inställning i frågor som rör svar till den kommunala revisionen.

”Förvaltningsrätten kan inte finna att Hans Hellberg anfört något som påvisar att sådana protokollsanteckningar skulle vara olagliga på någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför avslås.”, skriver chefsrådman Lars-Åke Johansson.

Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0854081069 / 0736443562
michaela.fletcher@osteraker.se

Detta inlägg har en kommentar

  1. Vad skönt att höra. Du är en fantastisk människa.

Lämna ett svar

Stäng meny