Sommarhälsning

Datum

Sommaren är här, med besked. Soligt väder och temperaturer på 30 grader får man väl kalla en ordentlig rivstart på sommaren. Efter en minst sagt påfrestande vår i coronapandemins tecken kan man äntligen passa på att njuta av sol och värme.

Ett år som detta kommer många fler än vanligt att ”hemestra” och vi som bor i möjligheternas skärgårdskommun har mycket att välja på. Det gäller fortfarande att iaktta försiktighet och att hålla avstånd, men vi har en stor kommun med över 90 mils strandlinje så det borde gå utmärkt att med hänsyn och sunt förnuft kunna aktivera sig utomhus i stort sett som vore det en normal sommar.

I kölvattnet av pandemin påverkas ekonomin och skattekraften runt om i landet. Ännu så länge ser det, trots en instabil omvärld, jämförelsevis ljust ut i Österåkers kommun. Det ekonomiska läget för 2020 är gott. 2021 och 2022 är ännu osäkert, men med måttfullhet som ledstjärna och beaktandes att vi har en buffert känner jag ingen stor oro. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar en återgång till det normala i ekonomin 2023.

I budgetdirektiven gör vi en uppräkning med 1% i de pengade kärnverksamheterna, utan effektiviseringskrav. Det kan vi göra tack vare vår goda ekonomi. Det är unikt för Österåker att vi kan göra det, då de flesta andra kommunerna tvingas marschera på stället när ekonomin dippar.

Under en kris, som ju en pandemi är, är det viktigt att prioritera. Det vardagliga politiska käbblandet måste en sådan gång stå tillbaka för att fokus ska ligga på rätt saker. Tyvärr har inte oppositionen agerat hovsamt och man har valt att fullt ut driva frågor som inte har med krisen att göra. Det är klart att oppositionen ska vara opposition, men jag kan tycka att var sak har sin tid. Jag har i krisen fokuserat på kommunikation. I en kris är information a och o.  I inledningsskedet av krisen skrev jag dagliga lägesrapporter till kommunens samtliga förtroendevalda för att upprätthålla en hög grad av kommunikation. Dessa lades sedermera ut på kommunens hemsida så att även allmänheten fick tillgång till dem. Jag har även via ett antal filmer kommunicerat det aktuella läget.

Tjänstemännen bildade redan i slutet av februari en styrgrupp under ledning av kommundirektören, som träffats varje dag för att hantera både akuta och strategiska frågor rörande pandemin och dess konsekvenser på verksamheten. Jag är stolt och tacksam över det arbete som man lagt ner för att lösa en stundtals riktigt kaotisk situation.

Vi har försökt på alla sätt att hålla nere antalet fysiska möten till ett absolut minimum för att hindra smittspridning. Digitala möten på distans har slagit igenom ordentligt och använts flitigt, vilket mestadels fungerat bra. I många lägen har det varit rationellt och tidsbesparande, framförallt i externa sammankomster, att inte behöva förflytta människor kors och tvärs.

Sommar är inte alltid enbart synonymt med sol, sköna bad, ett lättsammare sätt att leva. Det innebär också ett ökat busliv i kommunerna när inresande gäng och även lokala dito bidrar till stök, droghandel och annan kriminell verksamhet. Polisen gör vad de kan för att stävja och lagföra, men Polisens resurser är inte optimalt fördelade och man har inte alltid möjlighet att vara så synliga på stan som man borde. Vi som kommun var tidigt ute för några år sedan med upphandlade ronderande väktare i Åkersbergas centrala delar, vilket gav en ökad trygghet. Nu har detta utökats till upphandlade ronderande ordningsvakter i lov 2 och 3-områden, som vi fått godkänt för. Ordningsvakter har utökade befogenheter vad gäller bl.a. omhändertagande och vi bedömer att detta kommer att ha en effekt på stök och öppen droghandel i centrum. Behovet av en Moderatledd regering är stort. Inom lag och ordning i synnerhet.

Även om det akuta läget krävt sin tid av organisationen har inte det långsiktiga arbetet stannat av. Under våren satte arbetet med multihallen igång och den beräknas stå klar i halvårsskiftet 2022. Ett inriktningsbeslut om framtidens avloppshantering fattades, där ett nytt reningsverk på befintlig plats i Margretelund kommer att byggas. Den s.k. Södra Boulevarden, eller Hjulvägen invigs den första juli och kommer att vara den nya vägen till Österskär när Båthamnsvägens plankorsning stängs. Det är en provisorisk väg intill dess att Västra kanalstaden byggs.  Planarbetet fortsätter i övrigt för att tillskapa nya bostäder i en expansiv kommun. Det finns all anledning att se ljust på framtiden.

Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare i kommunen som slitit för att upprätthålla en god service och kvalitet i våra verksamheter under en vår som inte liknat någon annan vår. Jag vill tacka mina partivänner och mina vänner i Alliansen för ett gott samarbete och ett fokus på viktiga strategiska frågor och att ta kommunen genom krisen. Vi kommer att komma igenom den och Österåkers förutsättningar att göra det är långt mycket bättre än många andra kommuners.

Jag avslutar där jag började med att slå ett slag för ”hemester” i år. Vår kommun har många möjligheter till aktiviteter. På osteraker.se kan man få tips om vad man kan göra och vilka smultronställen som finns.

Trevlig sommar! Håll ut, håll i och håll avstånd!

FLERA
ARTIKLAR