Lägesrapport nr 22 den 15 april

Lägesrapport nr 22 till förtroendevalda 15 april 2020

Totalt har i landet identifierats 11 927 (+482 jmf med 14 april) smittade. Av dessa är 954 (+39) intensivvårdade. Per idag har 1 203 (+170) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 224 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill vårdas 884 patienter på sjukhus med covid-19.

Myndigheter
Folkhälsomyndigheten ser en försiktig bestående nedgång i antalet smittade i Sverige men det är fortfarande osäkert. 

Socialstyrelsen ser att läget inom landets socialtjänster är ansträngt, framförallt när det gäller personella resurser. Flera kommuner arbetar nu genom samarbete och teambaserade insatser, någonting som ligger i linje med WHO:s rekommendationer. 
Av de 4 806 bekräftade fallen i Stockholms län är 1 022 personer provtagna på Särskilt boende för äldre, SÄBO. Av totalt 313 SÄBO i länet är det 168 som har någon boende med positiv diagnos av Covid-19. 


Beslut och information på EU-nivå
Den 15 april presenterade kommissionen, tillsammans med ordförande för Europeiska Rådet, en färdplan för att fasa ut de temporära begränsande åtgärderna som vidtagits inom EU på grund av koronavirusutbrottet. EU framhäver att en återgång till normalitet efter coronaperioden kommer att kräva en noggrant samordnad strategi mellan medlemsstaterna, baserad på vetenskap och i en anda av solidaritet. 

Lägesbild omvärld USA:s president Donald Trump stoppar utbetalningarna till Världshälsoorganisationen, WHO. Trump menar att beslutet kommer då Vita huset anser att WHO inte hanterade smittspridningen på ett bra sätt, och särskilt avseende smittans spridning i och från Kina. USA är organisationens enskilt största givarland med cirka 450 miljoner USD. 
Idag öppnar danska grundskolor och förskolor igen efter att ha varit stängda sedan den 11 mars. I ett första skede kommer barn fram tills årskurs fem att kunna gå tillbaka till skolan. Finland lyfter idag rörelsebegränsningarna till och från huvudstadsregion Nyland. 
Interpol och Europol stoppar ett bedrägeriförsök riktat mot den Tyska staten. Tyska hälsomyndigheter skulle köpa 10 miljoner skyddsmasker till ett värde av 15 miljoner euro, men leverantören visade sig vara bedragare. Interpol har tidigare varnat för omfattande bedrägerier vad gäller skyddsutrustning i krisens spår. 

Ekonomi Internationella valutafonden (IMF) sänker kraftigt sina prognoser för världsekonomin. IMF räknar nu med att den globala ekonomin krymper med tre procent under 2020 på grund av pandemin. Det är den största negativa förändringen sedan 30-talets depression. 


Flera Europeiska länders regeringar presenterar sina dystra ekonomiska prognoser för resten av året. Bland annat bedömer Storbritanniens myndigheter att nedstängning till följd av coronavirusets spridning i landet kan orsaka den största recessionen sedan år 1709. 

Österåker – ögonblicksbild

Alla samhällsviktiga funktioner fungerar.

Valborgsfirande är inställt. Vi avvaktar med besked om Nationaldasfirandet på Ekbacken än så länge.

Studenter – Tidigare aviserat ”förbud” mot utspring i samband med studentexamen kan komma att nyanseras. Utspring kan eventuellt möjliggöras i särskilt ordnad form. 

Elevhälsan erbjuder stöd för elever i behov av detta. Bifogar ppt om Elevhälsan.

Vi undersöker möjlighet till test av personal i hemtjänst efter information från Region Stockholm.

Generellt gott läge i verksamheterna, dock är hemtjänsten fortsatt hårt belastad.

God tillgång på skyddsutrustning, nu även skyddsrockar med lång ärm på väg att levereras.

Avslutningsvis
Från och med nu skickas dessa Lägesrapporter ut mer oregelbundet under veckorna som kommer.

Aldrig tidigare har jag upplevt något likande detta, aldrig tidigare har vi uppmärksammats på hur många som avlider varje dag. Vi läser om vänners vänner, bekantas familjemedlemmar, kanske egna familjemedlemmar, om medarbetare och folkkära profiler som blivit smittade av Covid-19 och vilka följderna av viruset lämnat oss. Det är en sällsynt, och högst oönskad, vardag vi tvingas leva med. Med gemensamma ansträngningar kan vi alla bidra till en återgång till mer normalt liv.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny