Lägesrapport nr 21 den 14 april

Datum

Lägesrapport nr 21 till förtroendevalda 14 april 2020

Totalt har i landet identifierats 11 445 (+2304 jmf med 9 april) smittade. Av dessa är 915 (+196 jmf med 9 april) intensivvårdade. Per idag har 1033 (+240 jmf med 9 april) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 218 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus i Region Stockholm. Därtill är det 855 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Smittade per kommun

Region Stockholm rapporterar varje tisdag antal smittade per kommun. I Österåker har vi 46 smittade vilket är 10 per 10 000 invånare i jämförelse med regionens snitt 19 per 10 000 invånare.

Rapporten från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10 000 invånare. Eftersom det som redovisas är det samlade antalet smittade så kommer alla siffror att öka, men jämfört med förra veckan syns en minskning av smittspridningen i relation till antalet invånare i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Sundbyberg. Däremot ökar spridningen i södra delarna av länet, främst i Södertälje och Skärholmen.

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/04/14-april-antal-personer-med-covid-19-per-kommunstadsdel/

Över påskhelgen har endast mindre förändringar inträffat.

  • RSSL rapporterar kontinuerligt ökande antal inskrivna både i slutenvård och på IVA. Kapacitet finns fortfarande.

  • Smittspridningen på SÄBO är bekymmersam.
  • Sjukvårdsmateriel är fortsatt en bristvara.
  • Sjukfrånvaro påverkar samhällets funktionalitet, men alla samhällsviktiga verksamheter upprätthålls om än med vissa begränsningar. 

Norrvatten

Branschorganisation Svenskt Vatten har gått ut med följande information med anledning av MSBs uttalande att riks föreligger risk för brist på kemikalier. De tydliggör bland annat att det finns en dialog med regeringen och berörda myndigheter om att dricksvattenproduktion ska prioriteras i händelse av brist: https://cirkulation.se/artiklar-och-notiser/dricksvattenfoersoerjningen-aer-trygg/

Norrvatten har i dagsläget god tillgång till kemikalier och vi har en löpande dialog med vår leverantör. I nuläget ser vi ingen anledning till oro för brist på kemikalier. På vår webbplats har vi uppdaterat följande nyhet med information om tillgång till kemikalier: https://www.norrvatten.se/Press/Nyhetsarkiv/nyheter-2020/norrvattens-verksamhet-fungerar-som-vanligt/

MSB gick senare i går ut med information där de korrigerar tidigare uttalande, men det var olyckligt att de kommunicerade som de gjorde under presskonferensen.

Österåker – ögonblicksbild

Påskhelgen har fungerat bra inom vård- och omsorg såväl personal och bemanning som skyddsutrustning.

Leverans av skyddsutrustning till Produktion (egen beställning) och har lagrats. En mindre mängd sänd till Norrtälje Kommun efter förfrågan.

Samtidigt har leverans av skyddsutrustning från Region Sthlm/Länsstyrelsen anlänt under helgen.

Under helgen har Färghuset i Åkersberga (Colorama) donerat skyddsutrustning till våra verksamheter inom vård- och omsorg.

Påsklov i våra skolor. Kom Vux och förskolor öppna, liksom fritids och fritidsgårdar.

Sjukskrivning av nyckelpersoner gör att i enlighet med Pandemiplanen ersättare engageras. 

Då samlingspunkt Fyren är stängd föreslår vi att samordnaren genomför några eftermiddagar i veckan med något man kan kalla ”Fika med Betina*” med livesändning på Facebook för den grupp som redan har en etablerad kontakt med sociala media. 

*) Samordnare Betina


Frivilligsamordning Österåker

För att kunna möta upp och samordna behov av hjälp till gruppen äldre och riskgrupper som inte själva via kanaler som Facebook, grannsamverkan, nära och kära kan lösa till exempel handling av mat och medicin föreslås att kommunen tillsätter en samordningsfunktion via servicecenter. Funktionen ska vidarebefordra samtal / inkommande behov till frivilliginsatser hos Svenska Kyrkan Österåker och Diakon Ulla Karin Westin. Förfrågningar kommer fortfarande i ganska begränsat antal både in till kommun och till Svenska kyrkan varför detta är en snabb och bra lösning. Svenska kyrkan har en redan organiserad frivilligorganisation.

Avslutningsvis


Varje dag och varje natt arbetar våra medarbetare för kommunens alla invånare som har behov – alla gör enastående insatser i denna kris. Krisen har ännu inte nått sin topp och den uthållighet vi ser hos såväl gamla som nya anställda i kommunal och privat regi är beundransvärd. Dessa människor, i olika verksamheter, visar hopp för mänskligheten och hopp för Österåker. 

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR