Lägesrapport nr 20 den 9 april

Datum

Lägesrapport nr 20 till förtroendevalda 9 april 2020

Totalt har i landet identifierats 9141 (+722 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 719 (+41 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 793 (+115 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). 203 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Därtill är det 766 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Det kommer att bli större påfrestningar på oss både i kommun, region och rike under de närmsta veckorna. Österåker har sedan tidigare planerat för ett 60-procentigt personalbortfall och har därmed en hög beredskap inför de kommande veckorna. Genom PF Bemanning och de nu snabbutbildade nyrekryteringarna har vi en vikariepool som stärker bemanningen i våra kärnverksamheter. Kommunens tjänstemän har delat upp påskhelgen och finns både på plats och är tillgängliga enligt ett jourschema, särskilt inom vård- och omsorg och biståndsbedömning för att kunna ta emot hemtjänstkunder utskrivna från sjukhus under helgen. 

Österåker – ögonblicksbild

Generellt god personalsituation och vid personalfrånvaro fyller vi på från PF Bemanning. Vi har nu en bra tillgång av skyddsutrustning. Beräkning pågår löpande av merkostnader inom förvaltningarna med anledning av Covid-19. Skolorna har påsklov nästa vecka, ej kom-vux. Från nästa vecka får vi varje tisdag information om antalet konstaterat smittade per kommun.

Region Stockholm 

Regionens sjukhus är inne i så kallat förstärkningsläge. 

RSSL (Regional särskild sjukvårdsledning) arbetar med den katastrofmedicinska beredskapen med hälso- och sjukvårdslagen som stöd till smittskyddet och smittskyddslagen. 

Inriktningsbeslut

Regionens sjukhus arbetar för att upprätthålla akut och obligatorisk vård med största möjliga kvalitet och för att minimera smittspridning i vårdmiljöer. Expandering av antalet vårdplatser i hela sjukvårdssystemet sker de närmaste veckorna. Älvsjö sjukhus startas vid behov. Maximera transportkapacitet för samtliga patientgrupper och minimera smittspridning inom SÄBO.

Näringsliv

Stockholm står inför en ny lågkonjunktur och med största sannolikhet inför en recession. Dagens situation är exceptionell. Läget och effekterna på arbetsmarknaden och i ekonomin i stort är svårbedömd. Precisa beskrivningar av effekter på 1–3 månaders sikt är i dagsläget omöjligt att klä i termer av meningsfulla (kvantitativa) regionala prognoser. Under överskådlig framtid arbetas det med olika kvalitativa scenarier. Med anledning av Coronaviruset startar Region Stockholm regelbundna nyhetsuppdateringar till samarbetspartners i regionen. 

Kraftig ökning av varsel och konkurser i Stockholms län. Med nära 50 000 varslade i Sverige sedan 1 mars, varav 26 862personer i Stockholms län, är effekterna av coronaviruset extremt stora för näringslivet. LO spår en arbetslöshet på nära 10 procent redan i maj. 100 000 nya medlemmar anslöt sig till a-kassan under mars månad i Sverige. Många av dem som blivit korttidspermitterade riskerar även att inte ha något jobb att komma tillbaka till och dessa ingår inte i arbetslöshetsstatistiken.

En kraftig ökning av antalet konkurser och företagsrekonstruktioner sker nu. 239konkurser för aktiebolag rapporterades mellan 1 mars och 7 april i Stockholmsregionen och betydligt fler är att vänta. Konkurserna sker främst inom restaurang, byggande av bostadshus och andra byggnader samt konsulttjänster.

Avslutningsvis

Om inget särskilt händer under påskhelgen tar Lägesrapporerna en paus och återkommer 14 april. 

Med tillönskan om en stillsam påsk som förhoppningsvis kan spenderas i något av kommunens natursköna områden.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR