Lägesrapport nr 17 den 6 april

Datum

Totalt har i landet identifierats 7206 (+1128 jmf med fredagen) smittade. Av dessa är 590 (+121 jmf med fredagen) intensivvårdade. Per idag har 477 (+144 jmf med fredagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00).

Allmänna läget

Läget är fortfarande mycket allvarligt och ansträngt. Stockholmsregionen är hårdast drabbad och såväl sjukvården som kommunernas verksamheter har ett pressat läge. Den tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke säger till SVT att han bedömer att Stockholm kan komma att se kulmen för Corona-epidemin om tre veckor. Även om kapacitet i dag finns på både IVA-platser och vårdplatser är det avgörande vad vi som enskilda individer gör för att minska smittspridningen.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

Österåkers kommun inrättade tidigt i krisen, under kommundirektörens ledning, en operativ styrgrupp i vilken det ingår tjänstemän i nyckelfunktioner. Kommundirektören har i sitt arbete fyra konkreta inriktningsmål att utgå från:

  1. Begränsa smittspridning, särskilt fokus på riskgrupper
  2. Upprätthåll prioriterade verksamheter
  3. Ha beredskap för en eskalerande situation
  4. Verka för ökad trygghet genom att förstärka myndigheternas budskap 

Detta sker genom: 

• Fortsatt aktiv samverkan inom kommunen och med aktörer i länet.
• Aktiv, effektiv och samordnad kommunikation.
• Fortlöpande följa expertmyndigheternas bedömningar och rekommendationer.
• Säkerställa nödvändiga leveranser till prioriterade verksamheter, särskilt personlig skyddsutrustning.
• Säkerställa personalförsörjning i händelse av stor sjukfrånvaro.
• Skapa beredskap för en eventuell händelseutveckling där hela eller delar av skolor och förskolor behöver stängas. 

En första kompletterande leverans av skyddsutrustning från Länsstyrelsen har anlänt i helgen. 

Vad gäller personalförsörjningen har den nyligen inrättade vikariepoolen nu fått 180 sökande. Vikarier har börjat komma ut i verksamheterna, samtidigt som flera ur den ordinarie personalen successivt kommer tillbaka, vilket gör att läget just nu känns relativt ljust i samtliga delar av verksamheten.

Skolläkarföreningen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten utarbetat ett dokument som innebär riktlinjer vad gäller prioriteringar. Fokus är på tidigare planerade vaccinationsprogram och hälsosamtal. Information om detta kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Hälsosamtal kan ske med vårdnadshavare per telefon/distans för att minimera kontakter.

Frånvarande elever i grundskolan var 25% och barn i förskola 50% i fredags.

Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler. Detta efter ett beslut av regeringen. I första hand är förändringen tänkt som en särskild lösning för elever som går sista året i gymnasieskolan och som behöver komma till skolan för att utföra vissa moment som krävs för att bli klar med sin utbildning. Det kan handla om praktiska moment på yrkesprogram eller examinationer. Vad som avses med en mindre andel elever ska enligt den nya bestämmelsen tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Enligt SKR kan ytterligare vägledning i den frågan krävas.

SKR

·      Diskuterar med utbildningsdepartementet om problemet med att vuxenutbildningen inte omfattas av förordningen om begränsad öppenhet för elever med särskilda behov eller för särskilda moment.

·      Har börjat analysera förordningen som reglerar att kommuner och regioner ska kunna söka ersättning för merkostnader de haft till följd av Corona.

Omvärld

  • Över 125 000 svenskar gick med i a-kassan under årets första kvartal, de flesta under mars månad. Ökningen är markant jämfört med samma period 2019 då 5 700 nya medlemmar gick med i en a-kassa. 
  • Avtalsrörelsen flyttas fram till den 31 oktober.
  • Polisen varnar att Europas stängda gränser kan få negativa effekter gällande gängkriminaliteten. Begränsade transportvägar för bland annat droger och vapen medför minskade intäktsmöjligheter för kriminella gäng, vilket på sikt kan komma att öka antalet personrån och stölder. Även andra brottsmönster ändras med anledning av covid-19, bland annat har Polisen sett en ökning bland bedrägeribrott mot äldre samt en minskning av villa- och lägenhetsinbrott. Inom stockholmregionen är denna förändring tydligast i hela landet och enligt polisen kan detta bero på att allt fler personer arbetar hemifrån.
  • Google presenterar en sammanställning över användarnas mobildata som visar hur pandemin har förändrat människors rörelsemönster. I Sverige är den tydligaste trenden en stor ökning av besök i parker och andra rekreationsområden (+43 %) och en minskning av besöken av knytpunkter inom kollektivtrafiken (-36 %).
  • Undersökningar från bl.a. Novus visar att 83% av de tillfrågade Stockholmarna planerar för att stanna inom sin kommuns gränser under påskhelgen.
  • Inköpschefsindex (PMI) i Sverige visar en kraftig nedgång för den privata tjänstesektorn med 10 % under mars månad. Det är den snabbaste nedgången sedan indexet började mätas för 15 år sedan och den lägsta noteringen på åtta år. Inköpschefsindex inom Euroområdet uppmäter de lägsta nivåerna sedan indexet startades.

Avslutningsvis
Påsken närmar sig och så även våren. Det är fortfarande mycket viktigt att vi alla tänker på våra medmänniskor och ser till att hålla nere smittspridningen. Det enskilt viktiga varje individ kan göra är att visa hänsyn, stanna hemma vid minsta symptom – allt för att underlätta för sjukvården. De ideella insatserna, flödet in till kommunen med förslag och idéer ökar – Österåkersborna visar  sammanhållning och gemenskap i denna pandemi.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR