Lägesrapport nr 16 den 3 april

Datum

Totalt har i landet identifierats 6078 (+612 jmf med gårdagen) smittade. Av dessa är 469 (+40 jmf med gårdagen) intensivvårdade. Per idag har 333 (+51 jmf med gårdagen) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00). I Region Stockholm intensivvårdas 157 patienter med covid-19 vid akutsjukhus. Förutom dem som får intensivvård är det 578 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Regionen

Kurvan pekar fortfarande rakt uppåt. Var 4:e till var 5:e dag har antalet smittade fördubblats i landet. Det är fortfarande inte nära någon ”peak” varför det är avgörande hur varje individ tar eget ansvar.

Regionala särskilda sjukvårdsledningen har beslutat att omedelbart ta fältsjukhuset i Älvsjö i bruk. De första patienterna ska tas emot inom de närmaste dagarna. Sjukhuset ska endast vårda patienter med covid-19 och ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att på fältsjukhuset ta hand om patienter som plötsligt försämras. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser.

SKR

SKR:s och Sobonas styrelser fattade idag beslut att aktivera krislägesavtalet med anledning av Region Stockholms begäran från gårdagen. SKR har publicerat en Ekonomiblogg om stödpaketet till kommuner och regioner, Räcker gårdagens aviserade stödpaket till kommunsektorn?

https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen/artiklar/rackergardagensaviseradestodpakettillkommunsektorn.32702.html

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

·      Mycket tufft läge på tre av våra grundskolor, lärare sjukskrivna i allt större utsträckning.

·      Administrativ personal på skolor är också drabbade av sjukskrivningar. Plan tas fram för att förstärka.

·      PF Bemanning har kandidater inom alla kategorier i verksamheterna vi behöver; skola, vård & omsorg och måltid ca 150 per idag.

·      Utskrivna patienter med mycket stort vårdbehov på väg hem kommer att få hemtjänst. Påverkar alla hemtjänstutövare.

  ·      Leverans av skyddsutrustning skall komma från Socialstyrelsen/Länsstyrelsen.

·      Plan och rutiner för jouröppet i våra förskolor och fritidshem på plats om det blir aktuellt.

·       I och med det aktiverade krislägesavtalet erbjuder vi temporärt utökade omsorgstider för barn med vårdnadshavare inom intensivvården. Se länk: http://www.osteraker.se/forskolaskola/arkivforskolaskola/nyhetsarkiv2020forskolaskola/utokadomsorgforbarnmedvardnadshavaresomarbetarinomintensivvarden.5.7b9fa543170f6977095bb36.html 

Gruppledarmöte

I dag har kommunfullmäktiges gruppledare skrivit på en överenskommelse om att tillfälligt minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige i syfte att minska smittspridning. Det är ett frivilligt tillfälligt kvittningssystem. Se bilaga med överenskommelsen. (En signatur saknas och beror endast på att man inte hade möjlighet att närvara på plats).

Avslutningsvis

Vi är i en situation och prövning vi aldrig tidigare har stått inför, som ställer exceptionella krav på var och en i samhället. Det kommer behöva göra svåra prioriteringar som handlar om liv och död och att alla bör förbereda sig på detta.

Och vi ska vara medvetna om att vi alla behöver bidra till samhällets funktionalitet genom vårt agerande och genom att hjälpa andra.

Mina tankar är med alla dem som förlorat någon i sin familj och dem som förnärvarande har någon nära som är svårt sjuk.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR