Lägesrapport nr 15 den 2 april 2020

Totalt har i landet identifierats 5466 (+519 jmf med gårdagen) smittade (kvinnor: 2658 män: 2808). Av dessa är 429 (+36 jmf med gårdagen) intensivvårdade (kvinnor: 106 män: 323). Per idag har 282 (+43 jmf med gårdagen) (kvinnor: 118 män: 164) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00)

Regionen

Kurvan pekar rakt uppåt. Varje dag är ett nytt läge –ökad smittspridning och ökat antal insjuknande och avlidna.

Fortsatt mycket pressat läge i Region Stockholm. Regionen har fortfarande kapacitet trots stor ökning av antalet smittade, inlagda på sjukhus, IVA-vårdade patienteroch avlidna. Smittspridningen uppges av såväl myndigheter som av kommuner ha ökat kraftigt på äldreboenden, särskilt i storstadsområdena. 
Region Stockholm har vid 18-tiden ikväll fattat beslut om att begära att krislägesavtalet aktiveras hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.Beslutet fattades av regionstyrelsen vid 18-tiden i dag och gäller de medarbetare som arbetar i regionens intensivvårdsverksamhet. Regionen fortsätter också att rekrytera personal. 

SKR

Förhandlingsdelegationen sammanträdet i morgon för att besluta om aktivering av avtalet. Beslutet fattas av SKR:s och Sobonas styrelser. Se bilaga för mer information.

SKR har skickat hemställan till regeringen om tillfällig utökning av färdtjänstlagen till att även gälla för personer med samhällsviktiga arbeten samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa. 

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

 • Nära 150 sökande till PF Bemanning
 • Tre dagars vårdutbildning upplagd hela våren vecka 15-26 med tre vårdlärare och 5 deltagare i varje grupp. Start måndag. Vaxholms Kommun har ställt fråga om att sända 4 deltagare till vår 3 dagars vårdkurs vilket godkänts mot självkostnadspris.
 • Förbättrat läge i vår måltidsenhet. Meny enklare rätter med färre komponenter infört.
 • Mycket tuff personalsituation inom några verksamheter i kommunen. Vikarier sattes in igår, men viss specialistkompetens saknas på grund av sjukskrivningar.
 • Med anledning av Region Stockholms beslut att till SKR begära aktivering av krislägesavtalet får det konsekvenser för bland annat elevhälsans personal då en sjuksköterska med IVA kompetens lånas ut till regionen. Information går ut till rektorer.
 • Servicecenter och bibliotek monteras en genomskinlig plast/plexiglasskiva mellan besökarna och medarbetarna.
 • Österåker säkerställer förmåga att mottaga och förvara eventuella leveranser av skyddsutrustning under kommande helg. Den skyddsutrustning vi får tillgång till, om egen upphandlad eller fördelad av socialstyrelsen, delar vi också med oss till alla offentligt finansierade verksamheter inom vård- och omsorg.
 • Särskild information till befolkningen i skärgården kan behövas för att beskriva hur sjuktransporter fungerar, i syfte att skapa trygghet.

Kollektivtrafik
Utifrån ett smittbegränsade arbete återgår SL till normaltidtabell för buss och lokalbanor så snart det är möjligt, plan måndag. Budskapen:

 • Res inte med oss om du verkligen inte behöver 
 • Personligt ansvar 
 • www.sl.se för trafikinformation 
 • Stödjer sjukvård med resurser för sjuktransport/personaltransporter 

Avslutningsvis

Österåkers invånare har ordet omtankesom ledord – vilket enormt engagemang, vilken kraft i civilsamhället! Varje dag får jag mail och meddelanden om idéer, förslag och erbjudande om volontärarbete. Det ger hopp om framtiden trots den förhållandevis annorlunda tillvaro vi tvingas leva i idag. 

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny