Lägesrapport nr 14 den 1 april 2020

Totalt har i landet identifierats 4947 smittade (kvinnor: 2389 män: 2558). Av dessa är 393 intensivvårdade (kvinnor: 99 män: 294). Per idag har 239 (kvinnor: 99 män: 140) avlidit till följd av Covid-19. (FHM 14:00)

Detta är bara början på början. Det kommer ställas stora krav på oss alla i samhället, inte minst i alla våra verksamheter och framför allt de medarbetare som arbetar inom vård- och omsorg – och detta under en längre tid!

Inom kort kommer alla som har någon slags sjukvårdsutbildning att behöva bidra i många verksamheter, dels för att täcka upp för sjukvårdspersonal som själva blir sjuka och dels för att belastningen av vårdbehövande ökar.

Nya direktiv

Folkhälsomyndigheten har idag kommit med än mer skarpa direktiv.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

·      Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

·      Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

·      Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

·      Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.

·      I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

·       Mer ansträngt läge vad gäller personal i våra kök, och några av våra förskolor.

·       Nya riktlinjer vad gäller besöksförbud inom äldreboenden (särskilt boende) berör inte kommunen då vi inte har några särskilda boenden i egen regi.

·       På våra LSS boende undanber vi oss besök, men rekommenderar för närstående som vill träffas, att man hämtar besök vid entrén och tar en promenad utomhus och kommer således inte in på boendet.

·       Vi överför del av förråd av handsprit från vård- och omsorg till Måltidsenhet.

·       Stor kommungemensam order på skyddsutrustning lagd av socialstyrelsen där vi har anmält behov.

·       PF Bemanning: En tredagars Vård- och omsorgsutbildning startar måndag 6 april genom komvux. Utbildningen omfattar tre grupper med 5 deltagare i varje grupp. Löpande kursstarter planeras under våren beroende på efterfrågan. Vi har per idag 13 personer klara för anställning inom vård och omsorg. Utöver dessa har 5 personer som gått direkt till omsorgsverksamheten LSS samt nattpatrull. Medarbetare inom skolan ges utbildning löpande genom utsedda handledare på sin arbetsplats. Vi har idag 4 personer klara för anställning inom förskola/skola, dock fortfarande långa väntetider (1vecka) för att få utdrag ur belastningsregister. 

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat en ny prognos. KI’s bild är att ”En synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren”. Svensk BNP bedöms minska med 3.2 procent 2020, och bilden är relativt lik den som finansdepartementet presenterade igår. Båda bedömningarna innebär en mer negativ bild av samhällsekonomin än den som låg till grund för SKR:s prognosindikation för utvecklingen av skatteunderlaget 20 mars.

Avslutningsvis

Det svåra läge vårt samhälle står inför ställer allas våra prestationer på sin spets de kommande 4-8 veckorna, eller kanske längre. Tålamod, omtanke och omsorg präglar alla verksamheter, även om kvalitén i vissa verksamheter inte alltid är möjlig att upprätthålla med anledning av personalbrist. Men….trots det ställer civilsamhället upp – Det är Österåker!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny