Lägesrapport nr 13. 31 mars 2020


Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  

Totalt har i landet identifierats 4 435 smittade varav (kvinnor: 2 107 och män: 2 328)

Av dessa är 358 intensivvårdade (kvinnor: 89 / män: 269)

180 personer har avlidit (kvinnor: 75 / män: 105) (FHM kl.14:00)

Sköra patientgrupper ska skyddas, och den enskilde har ett stort ansvar för att bryta smittspridning och därmed avlasta sjukvården.

Region Stockholm

Kapaciteten att provta och testa personer för covid-19 behöver utökas ytterligare i Sverige. Viktigast är att patienter och vårdpersonal fortsatt kan prioriteras.

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag och ska samordna arbetet på nationell nivå med att ta fram en nationell strategi för utökad provtagning för covid-19. Myndigheten ska också leda arbetet med att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska kunna utökas med bibehållen kvalitet. Ett negativt testresultat kan dock snabbt bli inaktuellt så länge det är en samhällsspridning av covid-19.

Fältsjukhuset på Stockholmsmässan i Älvsjö står nu klart. Senare i veckan kommer sjukhuset kunna ta emot de första patienterna med covid-19. Ett intensivt arbete pågår för att sätta in resten av utrustningen tillsammans med förbrukningsartiklar samt att bemanna så att vårdpersonalen kan komma in och bekanta sig med det färdigställda sjukhuset. 
Fältsjukhuset ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser för att i ett andra steg öka till 600 vårdplatser med möjlighet till en fördubbling i ett tredje steg om behov uppstår. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att ta hand om patienter som plötsligt försämras, de byggs ut stegvis i moduler om tio. De flesta vårdplatserna kommer vara vanliga vårdplatser för patienter med covid-19.

Österåker – Dagens statusrapport – Ögonblicksbild

  • Mer ansträngt personalläge idag, både inom vård- och omsorg och förskola.
  • Första vårdutbildningen för PF Bemanning genomförs på måndag nästa vecka.
  • Skyddsutrustning kritiskt, vi har idag ett litet lager – men beräknar inom kort komma upp i större behov. Stora leverantörer prioriterar endast sjukvård/regioner. Ingen konkret informations finns från region/länsstyrelse om leverans till kommuner. 
  • Skolans personal och vår Måltidsenhet har genomfört en rad aktiviteter för att säkerställa avstånd vid måltider.
  • Riktlinjer för barn/elever med astma/allergi finns nu framtagna av FHM.
  • SAS har publicerat på sitt Intranät: ”Österåkers kommun har öppnat upp en rekrytering för oss med erfarenhet från SAS till akuta behov inom äldreomsorg, skola och kantin.

Kommunfullmäktige
Många frågor kommer från förtroendevalda kring nästa kommunfullmäktige. Fullmäktiges ordförande har kallat gruppledarna till möte på fredag den 3 april för förankring av det uppdrag gruppledarna gav på senaste sammanträdet. Detta avser ett frivilligt kvittningssystem vilket innebär en tillfällig minskning av antalet ledamöter. Återkommer med information efter fredagens sammanträde.

Avslutningsvis

Det kan inte nog påtalas att alla har ett ansvar, inte bara för sin egen hälsa, utan också för sina medmänniskors.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny