Lägesrapport nr 10. 26 mars 2020

Datum

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge inom sjukvården i Stockholm varför FHMs rekommendationer måste hörsammas. 

Totalt har 2 806 personer (varav 1216 i Stockholm) rapporterats smittade med covid-19 i Sverige (28 fall per 100 000 invånare). Fallen finns i alla åldrar (medelålder 56). Mer än hälften av det totala antalet fall hittills där smittland är känt har nu smittats i Sverige. Nationellt har 66 av fallen (varav 43 i Stockholm) rapporterats avlidna. Totalt har 178 intensivvårdade patienter (varav 69 i Stockholm) med laboratoriebekräftad covid-19 rapporterats via svenska intensivvårdsregistret. Medelåldern är 62 år.

Ekonomistyrningsverket

ESVs har presenterat två alternativa scenarier av de ekonomiska konsekvenserna med anledning av Covid-19. Bifogat finns länk till presentationen. https://youtu.be/Z_sJFU1RXWQ

Österåker

Vi har fortsatt ett stort personalbortfall inom vissa verksamheter, dock inte alla. Produktionsförvaltningen har prioriteringen omvårdnad i första hand och därefter service inom hemtjänsten. Skärgården har befolkats tidigt av deltidsboende (fritidsboende) vilket medför att dagligvaruhandeln där fått ökad omsättning. Samtidigt har vi på grund av personalbrist varit tvingade att säga nej till de fritidsboende som behöver hemtjänst.

Förskolor och skolor

Trenden har vänt och allt fler barn återkommer till både förskolor och skolor. Behovet av nya vikarier ökar, ordinarie personal behöver återhämtning. 

PF Bemanning, kommunens nyinrättade avdelning för att ökade behov av medarbetare och ta hand om permitterad personal har idag ca 80 st sökande i åldrar 17-65 år. Intresseområden är 60% förskola/skola, 30% vård o omsorg samt 10% måltidsenhet.

Varje dag görs en dagsaktuell status, en ögonblicksbild av våra verksamheter samt en välorganiserad plan för såväl timme för timme och längre sikt. Nedan ett axplock av åtgärder.

  • LSS – Förbereda utökning med ca 15-20 platser. LSS fritidsverksamhet, behov kan komma att uppstå från andra kommuner
  • Hemtjänst – Anskaffa skyddsutrustning för vårdpersonal för hantering av Covid-19 smittade kunder
  • Måltidsenheten – Förbereder för ”helpension” mat till jour-förskolor öppna kl. 06-23 varje dag
  • För- och grundskola – Undersöka vad som gäller för barn/elever med astma
  • Vård- och omsorg – Löpande 3 dagars utbildning vårdbiträde. 
  • Vård- och omsorg – Starta upp mellanvårds-/slussplatser i gemensam lokal för hemtjänstkunder utskrivna efter COVID-19

Näringslivsråd 

Till Näringslivsrådets möte idag kom några fysiskt på plats och några via Skype. Syftet med rådsmötet var att vara lyhörda för vilka frågeställningar och eventuella hinder företagarna upplever – i syfte att snabbare kunna underlätta. Mötet resulterade i ett par direkta och indirekta åtgärder och några som bör hanteras på nationell nivå, vilka vi tar med oss.

Avslutningsvis

Om jag får tillåta mig själv att bli lite informell. Hittills har som sagt 66 personer avlidit i sviterna av Covid-19 med sorg och saknad för de familjer som förlorat sina nära och kära. Mina tankar och mitt djupaste deltagande är med dessa familjer. Några av oss kommer dessvärre behöva se detta i vår närhet framöver. Hänsyn och medmänsklighet något vi kommer behöva förhålla oss till i kanske ännu större utsträckning. 

Michaela Fletcher

Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR