Lägesrapport nr 9. 25 mars 2020

Datum


Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge inom sjukvården varför FHMs rekommendationer måste hörsammas. Totalt har ca 2 510 personer (kl 14.00) påvisats smittade med covid-19 i Sverige. Nationellt har 42 personer rapporterats avlidna.

Läget i Stockholm

Situationen är mycket pressad i Stockholm, så även i Västra Götaland och Region Skåne. Under det senaste dygnet har 18 personer avlidit i Region Stockholm och många insjuknar i regionen. Behovet av intensivvårdsplatser förväntas bli stort under kommande veckor. Totalt har nu 168 personer vårdats inom intensivvården i Sverige till följd av covid-19 (enligt Svenska intensivvårdsregistret kl 17.30).

Toppen är på intet sätt nådd än 

Det är av största vikt att avlasta en redan ansträngd sjukvård. I slutet av förra veckan vädjadesjukhus och regionen om att sjukvårdskunniga skulle anmäla sig, i dag kom uppmaning.Tredje steget är beordran

Nu behövs alla krafter, sjukvårdsutbildade liksom icke sjukvårdsutbildade, till olika uppgifter. En del kan snabbutbildas inom vården och andra kan komma att behövas i barnomsorgen. 

För att kunna upprätthålla en god service till invånarna behöver Österåkers kommun nu rekrytera vikarier till flera områden.

Dela gärna länken i alla dina nätverk. http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/villdugoraenviktiginsatsforinvanarnaiosteraker.5.7b9fa543170f6977095854.html

Skyddsmateriel

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen beskrev detta idag som ”det är inte total brist någonstans i landet, men vi har inga lager och vi har behov av att hela tiden jobba med att få fram mer och att – om möjligt – omfördela”.

Samverkan Stockholmsregionen

Nu sker förbereder för katastrofläge. Prognos och bedömning är att vi ligger efter situationen i Italien. Det innebär att vi ska förvänta oss en kraftig ökning av patienter som behöver vård. Vi kommer behöva vårda mycket svårt sjuka människor i miljöer utanför sjukhusen. SLSO stärker stöd till hemsjukvård och särskilda boendeformer.

Regeringen

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat krispaket riktat mot småföretagen. En åtgärd innebär en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter under perioden mars-juni för upp till 30 anställda. Det beräknas kosta 33 miljarder kronor. Andra åtgärder är statliga kreditgarantier via en statlig företagsakut och tillfällig rabatt för hyreskostnader.

Civilsamhället

MSB, SKR och frivilligorganisationer har presenterat satsning på stöd till kommuner för att kunna hjälpa äldre och andra i riskgrupp.

Österåker

Vi har ett stort personalbortfall inom vissa verksamheter. Produktionsförvaltningen har fortsatt prioriteringen omvårdnad i första hand och därefter service inom hemtjänsten.

I går sammanträdde Krisledningsnämnden för andra gången för information och avstämning. Första gången var 2 mars då vi kom överens om att information skulle ut till Kommunstyrelsen ledamöter samt ersättare vilket jag sedan utökade till samtliga förtroendevalda i kommunen. Allt i syfte att alla får samma information. Bifogar en bild på tjänstemannaorganisationen och krisledning ser ut.

Österåker har idag publicerat en länk med kontaktuppgifter för alla tips, idéer och kreativt tänkande för att kanalisera in alla goda tankar och krafter. Vad det än vara månde. Företagslättnader har vi redan presenterat och i morgon har vi Näringslivsråd med en enda fråga på dagordningen: Förslag och åtgärder för att hantera situationen med anledning av coronaviruset covid-19.

Vi vet att Österåker, efter den globala finansiella krisen 2008, var den kommun i landet som rankades högst upp i att återhämta sig snabbast efter lågkonjunkturen. Låt oss tillsammans göra det igen. 

Dela gärna denna också.

http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/hjalpossattblibattredelameddigavdinaideerochforslag.5.7b9fa543170f69770952b4a

Nu är det ”All hands on deck”!

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR