Lägesrapport nr 8. 24 mars 2020

Mot bakgrund av utbrott i Sverige av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten utkommit med löpande rekommendationer. Syftet är att förhindra och fördröja smittspridning.  Det är fortsatt ett mycket ansträngt läge inom sjukvården varför FHMs rekommendationer bör hörsammas. Vi har samhällsspridning stora delar av Sverige. Totalt har ca 2286 personer (kl 17.00) påvisats smittade med covid-19 i Sverige. Nationellt har 36 personer rapporterats avlidna.Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. 

Smittspridningen kommer framöver inte vara begränsat till något särskilt område varför största möjliga försiktighet fortfarande ska vidtas.

Folkhälsomyndigheten meddelar begränsningar för restauranger, baren och caféer.
Folkhälsomyndigheten meddelade vid dagens presskonferens att enbart bordsservering nu är tillåtet på restauranger, barer och caféer. Detta gäller tills vidare och ska träda i kraft ”så snart som möjligt”. Inga personer ska tillåtas stå och trängas. (Försäljningen av hämtmat kommer fortfarande att tillåtas.) Frågan är ställd till förvaltningarna hur kommunerna ska agera. Naturligtvis har detta renderat i en mängd telefonsamtal till oss inom politiken och tjänstemän. Vi fortsätter att söka vilka lättnader vi kan bidra med för såväl restauranger som små tjänsteproducerande företag.

Samverkan Regionstockholm
Från fullt fokus på att skolorna ska vara förberedda att genomföra hem-fjärr- och distansundervisning har fokus flyttats till sjukvård. I takt med att fler blir smittade och har behov av intensivvård och sjukhusens kapacitet finns stort behov av samordning. 
SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, har med anledning av kommande påfrestning av sjukvårdsapparaten under eskalerande förlopp av Covid-19 säkrat att följande funktioner uppnås:

  1. Förmåga att kvarhålla sjukare patienter än vanligt i kommunal omsorg
  2. Förmåga i kommuner att ta emot ej färdigbehandlade patienter från sjukhus
  3. Förmåga att flytta patienter, personal och materiel mellan kommuner.
  4. Systemet ska vara operativt, från beslut till verkställighet mäts tiden i timmar.

Kommunens tjänstemän bidrar till att dessa funktioner säkras från Österåkers sida. Svårigheten framöver, i takt med att våra medarbetare insjuknar, är att finna vikarier. 

Tredagarsutbildning via Komvux 
Under veckan startar vår snabbutbildning av medarbetare inom vården. 

Samverkan med civilsamhället
Kyrkoherde Staffan Hellgren i Svenska kyrkan har i dag kontaktat oss för att erbjuda kyrkans hjälp. Deras egen verksamhet har minskat i omfattning de senaste dagarna och har hörsammat att civilsamhället och frivilliga verksamheter inom kort kan komma att behövas. 

Tankesmedja
En analysgrupp har tagit form för att kunna ta tillvara på kreativa idéer och lösningar och för att se om dessa är genomförbara. Tips och råd mottas gladligen via mail vilken kommuniceras i morgondagens Lägesrapport.

Förtydligande om sekretess
Avslutningsvis vill jag göra ett förtydligande av sekretessförbindelsen för samtliga förtroendevaldasamt anställda i Österåkers kommun. Patientsekretessen gäller inte enbart individärenden utan omfattar även generella siffror för exempelvis antal smittade i kommunen eller vart/i vilken verksamhet smittade påträffats. 

Ekonomistyrningsverket, ESV
Har publicerat prognos mars 2020 över statens budget och de offentliga finanserna med alternativa scenarion. I det första scenariot beräknas BNP minska med 1% i år, i det andra med 3%. För att kommunsektorn ska kunna upprätthålla sin verksamhet kompenseras kommunsektorn med 12 miljarder i scenario 1 och med 17 miljarder i scenario 2.

 

Jag kan inte nog påtala vikten av att följa FHMs rekommendationer. 

Det är ingalunda lugnt eller läge att släppa på försiktigheten!

Ta hand om Er, tänk på vårdpersonalen som i dag arbetar hårt och endast med våra individuella insatser, genom att stanna hemma vid minsta symptom, kan vi bidra till att en tyngd sjukvård får det ännu tyngre. Vi närmar oss ett avsevärt mycket mer pressat läge för sjukvården och kommunerna.

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Stäng meny