Samarbetet har redan gett resultat

Datum

I söndags lämnade jag uppdrag till kommundirektören att kontakta arbetsgivare som riskerar behöva permittera personal för att hindra en varselvåg med efterföljande uppsägningar, och även konkurser, med målet att snabbutbilda den berörda personalen till att kunna bistå i våra kärnverksamheter och samtidigt få lön.

Redan nu har våra kompetenta och vakna medarbetare i verksamheterna agerat. Nedan är ett exempel där vår måltidsenhet söker personal som har tidigare restaurangerfarenhet för att upprätthålla servicegraden gentemot kommunens omsorgsverksamheter även om personalfrånvarons skulle vara hög. Det hela bottnar i att en kreativ och framsynt anställd på måltidsenheten nappade på mitt pressmeddelande igår och tog det vidare till sin chef som i sin tur tyckte det var en bra idé och lade fram det till ledningen för Produktionsförvaltningen. Resultatet lät inte vänta på sig. Verkligen glädjande och snabbt marscherat!

Genom samarbete och goda idéer och krafter kommer vi att ta oss igenom detta!

FLERA
ARTIKLAR