Ständiga förbättringar i Österåker

Datum

I vår strävan med att både öka tryggheten, minska möjligheten för båtstölder och öppna upp för allmänheten mot vår vackra Åkers Kanal.

Nu förlänger vi möjligheten för rekreation och vackra vyer. Upptäck Södra Åkers Kanal här via länken och fysiskt under julhelgerna.

🌟Nya infarten till Österskär

Precis i början på nästa år, d.v.s. på Kommunstyrelsen den 8 januari föreslår vi Kommunstyrelsen att besluta bygga och finansiera det som kallas ”Södra Boulevarden”. Detta blir den första delen för att öka framkomligheten och även underlätta för näringslivet på Sågvägen innan alla detaljplaner för Västra Kanalstaden kan förverkligas. Se gärna filmklippet med animering av det som inom kort kommer.

Vi strävar efter ständig förbättring, på kort och lång sikt, med god ekonomisk hushållning till gagn för skattebetalarna.

För 2020 och tio år fram finns en långsiktig ekonomisk plan som innehåller allt från nya förskolor, skolor, infrastruktursatsningar och ökad kvalitet och trygghet.

Visionen för Österåker lever:

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid.
Österåker- Möjligheternas Skärgårdskommun.

#meddrivkraftattförbättra

FLERA
ARTIKLAR