Jul och Nyårsresumé 20192019 är snart till ända och vi går ett nytt decennium till mötes. Jag tänkte min vana trogen summera året som gått och även göra en tillbakablick på det decennium som förflutit. 

Till att börja med vill jag ge en eloge till alla de som arbetar med att försköna vår kommun. Oavsett års- och högtid skapar de trevnad. Det kan vara prunkande planteringar på sommaren eller, som nu, julbelysning och marschaller i rondeller m.m. Det är så fint!

2019 var denna mandatperiods första år. Alliansen gick som helhet framåt i valet 2018 och vi (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) har nu 27 mandat mot övrigas 24. Moderaterna ökade i valet med fyra mandat och innehar nu 18 av fullmäktiges 51 stolar. Jag fick förtroendet att återigen väljas till det finaste uppdrag man kan ha – Kommunstyrelsens ordförande. Det överlägset tuffaste, men också det roligaste jag ägnat mig åt i mitt yrkesliv. 

2010 valdes jag till KSO för första gången och tillträdde formellt januari 2011. Nästa år har jag suttit tio år på min post. Det har varit tio händelserika år. Roliga år. Krävande år. Lärorika år. Jag skulle aldrig kunnat tro att kommunal ekonomi eller samhällsplanering kunde vara så intressant som det är. Det är verkligen en rejäl ynnest att få vara med och leda kommunens utveckling, att få se nya bostadsområden växa fram eller vara med att utveckla framtidens Åkersberga stad. Att dessutom varit ansvarig för och ”hands on” delaktig i att ha åstadkommit en av kommunsveriges bästa ekonomier och med det kunna erbjuda österåkersborna trygghet, långsiktighet och inte minst landets lägsta kommunalskatt gör mig stolt. Skatten har successivt sänkts under den tid jag suttit på min post med totalt 2 kronor och 15 öre, vilket bidragit till ökad personlig frihet och en stärkt konkurrenskraft för vår kommun. 

Där vi är idag har varit resultatet av ett målinriktat arbete och ett gott samarbete i Alliansen. Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna (och fram till valet 2018 även Österåkerspartiet) har hållit ihop och levererat en långsiktigt hållbar borgerlig politik. Vi arbetar under den gemensamma devisen: valfrihet, trygghet och kvalitet. Dessa värdeord utgör en grundsten för vår gemensamma politik. För oss är individuell frihet ett okränkbart begrepp, där den enskilde ska kunna välja mellan olika utförare. Med trygghet menar vi att man ska vara skyddad mot brott samtidigt som att man också ska vara trygg i förvissningen om att samhällets skyddsnät fungerar den dag då den egna förmågan sviktar. Kvalitet är ett honnörsord. Vi ska ha skolor och omsorg av hög kvalitet. Något annat är otänkbart. 

Österåker är en vacker kommun. Det vet ju vi alla som har förmånen att bo här. Vi ligger geografiskt mycket gynnsamttill, nära Stockholm city, och möjligheterna till rekreation på land eller till sjöss är stora. Det är också något som lockar många att flytta till kommunen. I tidningen Fokus ranking – i vilken kommun det är bäst att leva – kom Österåker på femte plats av alla landets kommuner 2019. Livskvaliteten är helt enkelt lite bättre här. 

Med en hög attraktivitet och många som sneglar på Österåker som tänkbar bostadsort, gillar även byggentreprenörerna oss. Efterfrågan på bostäder är stor och Österåker har blivit heta på marknaden. Priserna för våra markanvisningar är all time highoch villa-/lägenhetspriserna har ökat stadigt. 

För att kunna möta framtidens expansion krävs det att infrastrukturen håller jämna steg. Vår livsnerv i kollektivtrafikhänseende är Roslagsbanan, som via Sverigeförhandlingen kommer att förlängas via Odenplan till T-centralen. Byggstarten för detta projekt var tänkt att ske 2026, men det är nu tillbakaflyttat till nästa år, vilket innebär att vi kan ha en färdigutbyggd lösning till början av 2030-talet.  Arbetena med att förstärka befintlig bana fortgår och när dubbelspår är på plats på hela sträckan kommer vi kunna få 10-minuters-trafik från och till Åkersberga C i rusningstrafik. Med tätare avgångar och en driftsäkrare och robustare Roslagsbana kommer fler välja tåget, vilket avlastar vägtrafiken. Samtliga berörda nordostkommuner kommer att verka för att 2+1-delen på Norrortsleden från Rosenkälla till Täby Kyrkby förstärks till fyrfältsväg och att Löttingetunnelnbyggs ut till 2 + 2 körfält. Där är den största flaskhalsen för bilburna arbetspendlare till och från västerort. 

Österåker är en entreprenörskommun med drygt 6000 registrerade företag. Det kan inte nog poängteras hur viktiga företagen är. Av Österåkers skatteintäkter kommer närmare 40% från småföretagare och anställda inom småföretag. Vi klättrar stadigt i attraktivitet även i näringslivets ögon. Vi ökar sex placeringar i Svenskt Näringslivs ranking för 2019 till plats 38 i riket. Vår målsättning är att vi under mandatperioden ska nå topp 20. 

Ett rikt föreningsliv är viktigt ur många aspekter, framförallt för barn och unga. Idrott ger bättre hälsa och erbjuder ett strukturerat sammanhang som förhindrar att man t.ex. hamnar i dåligt sällskap. Behovet av hallar och planer är stort. Vi har flera konstgräsplaner som möjliggör bollsporter året runt. Vi har nytillskott på hallar i form av Skärgårdsstadshallen. Multihallen kommer att inledas till våren och beräknas stå klar våren 2022. Sporthallen kommer att byggas om och renoveras. Den under året formellt invigda friidrottsarenan är till stor glädje inte bara för friidrotten utan också IFK Österåkers fotbollslag, som glädjande tagit steget upp till division 2. 

Våra skolor går allt bättre och vi ligger bra till, bättre än de kommuner vi brukar jämföra oss med, vad gäller studieresultat och andel behöriga till gymnasiet. Men vi är inte nöjda där. Det kan man inte vara förrän 100% har godkänt i alla kärnämnen i nian. Vi fortsätter att fokusera de största satsningarna på skolan mot de lägre åldrarna, F-3. Det är där grunden för läs- och skrivförståelse samt matematik läggs. I årets budget utökar vi skolpengen för F-3 med mellan 3,3 till 3,7%. En unikt stor höjning om man ser till vad andra kommuner gör. Jag är också glad att vi funnit en lösning vad gäller resursskolor som innebär att ett strukturbidrag på 3,8 miljoner förstärker upp verksamheterna fram till och med vårterminen 2020. Tillsammans med andra kommuner och SKR arbetas det med en långsiktig och förutsägbar lösning för resursskolor. 

Jag vill rikta ett varmt tack för det här gångna året, ja hela det gångna decenniet, till vår underbara partiförening Österåkersmoderaterna, till den sammansvetsade Alliansen i Österåker och – inte minst – alla fantastiska medarbetare i kommunen. Genom samsyn och respekt för varandra har vi gjort en enastående resa tillsammans. Österåkers kommun är en kommun att vara stolt över. Som arbetsgivare såväl som plats att leva och bo på

Jag vill med det önska dig en riktigt god jul och ett gott nytt decennium!

Lämna ett svar

Stäng meny