Opponering på socialdemokraternas budget.

Det kan konstateras att S denna gång lagt en budget som väsentligt skiljer sig från tidigare år.

En budget som i allt väsentligt även skiljer ut sig markant från den övriga oppositionens.

När övriga oppositionsbudgetar landar i jämförelsevis blygsamma skattehöjningar hugger S i med hela 85 öre.

Vi har nu två tydliga alternativ. Alliansens budget med ansvarsfulla, avvägda satsningar med bibehållen personlig frihet för den enskilde, mot S budget som plockar bort över 100 miljoner från våra skattebetalare för att socialdemokraterna ska få bestämma mer och den enskilde mindre över de intjänade pengarna.

Jag kan tycka att detta ändå är bra. Äntligen har vi fått en full och ärlig innehållsdeklaration på S, ett klassiskt recept där politiker ständigt vet bättre vad dina intjänade pengar ska användas till.

Hur lättsamt det än må kännas att kunna vara frikostig med ytterligare drygt 100 miljoner av andras pengar ringer varningsklockorna hos varje ansvarskännande individ.

Till att börja med är ekonomin god. Tack vare att Österåker är en inflyttningskommun – ökar också kommunens skatteintäkter.

Det finns ingen som helst anledning att ta till skattehöjningar, än mindre med den här storleksordningen.

Skattehöjningar i kombination med ökande utgifter är kostnadsdrivande.

Incitamentet att upprätthålla en god ekonomisk hushållning med andras pengar minskar. Vår attraktionskraft och konkurrenskraft gentemot andra kommuner sjunker.

Att planlöst svälla ut verksamhetsmässigt är att ”elda för kråkorna”. Självfallet ska kärnverksamheter få nödvändiga tillskott, där så krävs, för att utveckla verksamheten, men det ska ske med mått och sans.

Kvaliteten för varje satsad krona måste noga följas upp och tydliga mål sättas.

Att bara rycka bort över 100 miljoner från våra arbetande invånare och våra äldre och sedan sprida ut dem efter eget politiskt gottfinnande känns kanske gott i stunden om man representerar S, men ger negativa konsekvenser inom en inte alltför avlägsen framtid.

Skillnaden genom åren är att S lägger budget för ett år i taget. Året efter är den förra budgeten glömd, raderat ur minnet där alliansen lägger budget och planer för 10 år fram. Detta för att förhålla oss till det kommunallagen säger: God Ekonomisk Hushållning. Med detta förhållningssätt får vi en långsiktigt hållbar ekonomisk hantering – utan att ena året gasa för att sedan vid en sviktande konjunktur behöva bromsa.

Det var längesedan S utgjorde en sådan ytterlighet i ekonomiskt hänseende. Det här är inte bara två olika budgetar, det är två helt olika sätt att se på politikens makt och invånarna. Det handlar om ofrihet kontra frihet.

Jag yrkar återigen bifall till alternativet med kloka satsningar och bibehållen frihet – nämligen bifall till alliansens budget.

Lämna ett svar

Stäng meny