Beträffande Helleborusskolan

Datum

Vi är många som delar synen på hur viktig Hellebourusskolan är för de elever som går på skolan och deras föräldrar/vårdnadshavare. 

Vi har ingen egen agenda att Helleborus ska läggas ner eller att ”ta över” i kommunal regi, och har heller aldrig haft. Detta har också tydligt framgått till Helleborusskolans ledning.

Jag har också stor respekt för den kompetens och erfarenhet som Helleborusskolans ledning och medarbetare besitter. Helleborus har en verksamhet som ingen annan där man uppenbarligen lyckas få elever att komma tillbaka till skolgång, till gagn för inte bara elever utan också föräldrar/vårdnadshavare och i förlängningen för samhället, där andra skolor inte varit lika framgångsrika. Deras verksamhet är ovärderlig för elever, föräldrar och kommun.

I fredags eftermiddag fick jag, tillsammans med vår Utbildningsdirektör och ordf i För- och grundskolenämnden, tillfälle att träffa ägare, rektor och en medarbetare från Helleborus. 

Det var ett givande initialt möte där vi förhoppningsvis ska finna lösningar och få en samsyn mellan skola, förvaltning och kommun. Vi har nu en upprättad dialog. 

Hur nivåerna eller bedömningar görs av tilläggsbelopp är en inte helt enkel fråga för mig att besvara då jag inte är, och ska heller inte vara, inblandad i dessa bedömningar. Lägger en länk för att klargöra hur kommuner har att hantera. http://www.osteraker.se/forskolaskola/arkivforskolaskola/nyhetsarkiv2019forskolaskola/sarskiltstodiosterakersforskolorochskolor.5.6ad1183d16e1103c93a151b.html

Vår ståndpunkt är att huvudmannaskapet är oviktigt – vi ska leverera, eller om man vill kalla det för erbjuda, det kommuninvånarna vill ha – valfrihet ska fortsatt råda i Österåkers kommun.

Skolverket är de som ger tillstånd för en friskola att etablera sig, kommunen får då svara på frågor från Skolverket om kommunens syn, vilket kommunen gjorde 2016. Det svaret är såklart offentlig handling och går att ta del av. 

Helleborus ger både elever och föräldrar en värdig skola utifrån elevernas särskilda behov. Jag är både tacksam och glad för att Helleborus finns i Österåker.

Min förhoppning är att nämnd, förvaltning och skola finner gemensamma lösningar och en samsyn för framtiden, ser över tidigare otydligheter och därmed också lär för framtiden.

FLERA
ARTIKLAR