Nationaldagstal 2019 – Ekbacken, Österåker

Kära Österåkersbor, fastboende såväl som sommarboende, fastlandsboende såväl som skärgårdsboende.

För nionde gången har vi samlats för att fira Nationaldagen här på vackra Ekbacken!

Och helt traditionsenligt behöver jag ju nämna vädret. Alla dessa nio år har solen lyst över Österåker, och alla dessa nio gånger har jag också uttryckt att det här är verkligen en enastående tid att få fira nationaldagen!

Med alla dessa svenska flaggor, student-utspring i går och skolavslutningar nästa vecka!
Då ligger det nära att säga: Här är gudagott att leva!

Det är som alltid en ära för mig att få hålla det traditionsenliga talet till det som kommit att bli en etablerad tradition för samling här i Österåker. Även om det på flera håll sker evenemang traditionsenligt…..så som ÅBK och Wira.

Jag vill inleda med att tacka alla som arbetat med dagens evenemang och gjort denna dag möjlig! Jag vill tacka Er alla här för att Ni kommit hit och förgyller den här dagen!

Alldeles nyss har vi även i år i vita huset här välkomnat nära 100 nya svenska medborgare vilket också är traditionsenligt. Nya svenska medborgare som vill vara en del av vårt gemensamma.

Hur förnyar man sig en sådan här dag? Går det ens? Kanske lite, vi får väl se. Vissa saker tål att upprepas, minst en gång per år i alla fall.

Vi har mycket att vara tacksamma för i det här landet och bara det – i sig – är ju värt att fira. Jo, visst finns det brister eller ett bättre ord; förbättringsmöjligheter.

Sverige är ett fritt, demokratiskt land där alla har rätt till sina åsikter och sin frihet. Vi är en rättsstat. Vi är ett land där vi betraktar jämställdhet som något självklart. Demokrati, frihet, trygghet, likhet inför Sveriges Rikes Lag och jämställdet är några av de grundläggande värden vi alla måste stå upp för.

Det är långt ifrån självklart i många av jordens länder och det är långt ifrån självklart att det ens i vårt land bara rullar på av sig självt när det möter utmaningar från olika håll. Vi borde kunna ta dessa värden för givet, men det kan vi aldrig göra.

Sverige som nation har grundlagts av tidigare generationer som byggt upp, försvarat och förvaltat den till oss som är här idag. Sverige utgörs av alla oss som vill vara en del av gemenskapen. Som delar våra grundläggande värderingar om frihet, demokrati, jämställdhet och tillit. Som vill vara en del av att vårda det vi ärvt och föra det goda arvet vidare till kommande generationer.

För detta tror jag det krävs mod. Mod utifrån de egna förutsättningarna. Om vi alla är modiga, stolta och försiktiga om vårt land och vår demokrati tror i alla fall jag att vi gemensamt kan gör lite bättre och därmed också känna en större stolthet – vilket i sig kan kallas patriotism.

Det kanske låter storvulet eller kanske till och med främmande för oss svenskar att förklara sig som patriot. Men innebörden av att vara en patriot är väl just viljan att nationen ska visa sig värdig sina ideal. Att vi med andra ord uppmanas att ta fram det bästa i oss själva. En patriot måste vara engagerad i den verkliga världen.

Att vara en patriot innebär att vi har universella värderingar och normer efter vilka vi berömmer vår nation. Vi vill alltid Sverige väl och önskar för framtiden att vi ska bete oss bättre, dvs ständig förbättring. Motsatsen är ju inte särskilt värdig.

Det är drivkraften i att vara en patriot —- och då kopplar man automatiskt tillbaka till att det krävs lite mod vilket därmed ger en känsla av stolthet över vårt land och vår ort, Österåker.

Alldeles strax kommer jag att tillsammans med Storstockholms brandförsvar få dela ut diplom och plaketter för vad vi nu för andra gången får äran att dela ut – ”En God Gärning”.

På detta vis vill vi uppmärksamma, det vi fått oss till del, tre personer som genom mod, ansvarskänsla och en stor portion civilkurage som under förra sommaren lyckades avvärja en anlagd brand som hade kunnat förorsaka stora skador, inte bara materiella.

Avslutningsvis – Precis som generationerna före oss byggde och utvecklade vår kommun har vi nu levande ett ansvar att – med mod och efter bästa förmåga – föra detta vidare till våra barn och kommande ännu ofödda generationer.

Det är min förhoppning att kommunens positiva utveckling kan fortsätta även framöver.

Jag är en stolt svensk och en mycket stolt österåkersbo – Jag är en fosterlandspatriot och en lokalpatriot.

Grattis med dagen alla svenskar och alla Patrioter!

Detta inlägg har en kommentar

  1. Tack Michaela. Jag tyckte mycket om ditt tal.Vi skall var modiga, stolta, försiktiga om vårt land, vår kommun och vår DEMOKRATI. Ta fram det bästa i oss själva och andra. Att vara engagerade patrioter i den verkliga världen.

Lämna ett svar

Stäng meny