🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 Sveriges nationaldag firas på Ekbacken


I Österåker firar vi för 9:e gången nationen Sverige och vår kommun Österåker på Ekbacken, vår Hembygdspark vid Åkers Kanal, kl.14:00.

Nationaldagen är en dag för samling, en dag vi kan känna oss lite extra stolta. En dag för reflektion över vårt vackra land och alla svenska medborgare i allmänhet och i synnerhet de som valt att också bli nya svenska medborgare (här i Österåker är det många britter som valt att bli svenska medborgare under året). Alla dessa firas också genom en ceremoni vilken hålls av Kommunfullmäktiges ordförande.

Jag får också äran och nöjet att hålla nationaldagstalet under dagen som avslutas med att uppmärksamma några kommuninvånare för en ”God gärning”. I år är det tre personer som under förra året visade mod och civilkurage.

Om mod, om stolthet, om patriotism innehåller mitt tal i dag, vilket läggs upp här senare i dag.

Och vädret är med oss igen denna dag.
Statistiskt sett är just den 6:e juni den dagen då solen träder fram.

V Ä L K O M N A till Ekbacken idag!
🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
http://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/evenemangsarkiv2019upplevagora/nationaldagsfirandepaekbacken.5.11fff19e168fd11993d2bf0.html


Lämna ett svar

Stäng meny