Bästa att leva – Österåker 5:e plats!

Tidningen Fokus rankar årligen alla Sveriges kommuner utifrån en samlad bedömning av var det är bäst att leva och Österåker placerar sig på femte plats. 

Fokus har i sin rankning använt sig av 75 statistiska sammanställningar och större kommunrankningar och utifrån dessa sammanställt hur kommunerna presterar inom nio olika kategorier.

Högst rankas Österåker för sitt arbete inom kommunal ekonomi, säkerhet och trygghet samt demografisk utveckling. Men vi får även relativt höga placeringar inom områdena utbildning, arbetsmarknad och demokrati.

I föregående års rankning placerade sig Österåker på plats 57, vilket innebär att vi har förbättrat oss med 52 platser i år.

De senaste två veckorna rankas vi även i andra områden på allt högre placeringar i

Hållbarhetsranking – klättrar vi stadigt

Cykelkommun – 2:a plats i kategorin kommuner med upp till 50000 invånare

Ungdomsmottagningen – 1:a pris för årets nytänkande ungdomsmottagning med bland annat motiveringen att, genom ett politiskt initiativ (mitt 😁), tillhanda hålla hygienprodukter för flickor. 

PlaceringKommun
1Solna
2Upplands-Bro
3Knivsta
4Danderyd
5Österåker
6Nacka
7Värmdö
8Mölndal
9Upplands väsby
10År

De kriterier som har rankats

  • Demografisk utveckling,det vill säga hur kommunens utveckling ser ut utifrån ålder, in- och utflyttning, förväntad utflyttning, medellivslängd och befolkningsutveckling på kort och på lång sikt.
  • Arbetsmarknad, hur stor andel av befolkningen som arbetar, inkomster, sysselsatta, tillgång till bredband, trygghet till elförsörjning, näringslivsbefrämjande åtgärder, nyregistrerade företag och Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet.
  • Bostadsmarknad, bostadsbyggande 2014–2018, utveckling av hyror och huspriser, trångboddhet, boendesegration och närhet till kollektivtrafik.
  • Kommunal ekonomi, kommunal skattesats, kommunal låneskuld, resultat och soliditet och skattekraft.
  • Brottslighet och säkerhet, antal brott, inbrott, kvinnofridskränkningar, poliser och responstid vid 112-samtal.
  • Fritid, kultur och nöje, sammanlagda kulturkostnader, antal bibliotek, verksamhet inom kultur- och musikskola, deltagande i idrott bland unga, biobesök, restauranger och restauranger med nattöppet.
  • Demokrati, jämställdhet och socialt kapital, valdeltagande, andel kvinnor i kommunfullmäktige och på ordförandeposter, antal som jobbar deltid, löneskillnad män-kvinnor, skilsmässor, självmord, ohälsotal och socialt kapital.
  • Utbildning, andel behöriga till högskola, andel med eftergymnasial utbildning, anmälningar till Skolinspektionen, rankningar från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.
  • Miljö, utsläpp av koldioxid och partiklar, insamlat avfall, kustnärhet, miljöbrott, cykelvägar samt Aktuell Hållbarhets rankning av bästa miljökommun.

Lämna ett svar

Stäng meny