Satsningar i Skärgården

Datum

I dag har det varit stor invigning av den nya gästhamnen på Ingmarsö med Landshövding Sven-Erik Österberg och regionråd Gustav Hemming. Dock var huvudfokus på Byalaget och alla ideella insatser störst.

Tack vare projektet SeaStop, som finansierias av EU-programmet Central Baltic och kommunen, kan vi idag se det första konkreta resultatet av en av de största – om inte den största satsningen på att utveckla gästhamnarna i Stockholms skärgård. I Österåkers skärgård ingår även Nässlingen och Husarö i projektet.

För skärgårdskommunen Österåker, med 1100 öar, är möjligheten att erbjuda attraktiva gästhamnar för våra båtburna gäster helt avgörande. Vi vill att fler personer får möjlighet att upptäcka våra öar men det kräver samtidigt att vi kan ta emot dem på bästa sätt genom att erbjuda olika servicelösningar med toaletter, duschar, avfallshantering.  Färre väljer att övernatta i naturhamnar men vi ser att fler kommer till gästhamnar istället. Det är även bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi ser även att turister efterfrågar mer service. De vill kunna handla, äta en god bit mat, göra saker såsom att rida, yoga eller paddla. Gästhamnens nya placering är därför optimal, här är det nära till både krogen och affären. Gångavstånd till fantastiska Brottö som är Stockholms skärgårds enda kulturreservat.

Utvecklingen på just Ingmarsö-Husarö är särskilt viktiga för oss eftersom det är vår kärnö. Här händer det mycket spännande och att engagemanget för utvecklingen på ön är mycket stort. 

Tack vare ett mycket nära samarbete med Byalaget kunde vi i höstas öppna upp pedagogisk omsorg på Ingmarsö skola igen. Vi har nu på allvar dragit igång arbetet med det som vi kallar för TÖP, tematiskt tillägg kust och skärgård. Där vill jag be er alla, bofasta såväl som deltidsboende, att komma med era synpunkter och inspel. Den 24-25 maj kommer projektledarna för det arbetet att vara på Ljusterö torg. Ett bra tillfälle att tala med dem direkt men självfallet går det bra att kontakta dem på andra sätt.

Den 22 maj kommer jag till Lurkan för ett av våra återkommande möten. Den här gången kommer krisberedskap vara ett huvudfokus. Den 8 juni invigs en kulturhistorisk promenad som består av fem skyltar som i text och bild berättar om människor och kulturmiljöer på Ingmarsö. Skylttexterna har tagits fram av Ingmarsö/Brottö hembygdsmuseum och Ingmarsö byalag på uppdrag av Österåkers kommun. Den första skylten, som handlar om södra Ingmarsö kan vi se redan idag.   

Med den stora portion optimism och ”kavla-upp-ärmarna”-attityd som finns på Ingmarsö är jagövertygad om att det kommer att hända ännu mer spännande saker här. Från kommunen är vi intresserade av att ta del av alla tankar och idéer och se hur vi kan samarbeta på bästa möjliga sätt.

Slutligen vill jag tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi står här idag. Vi är många som är delaktiga. Länsstyrelsen och regionen som medfinansiärer. Värmdö kommun som dragit ett stort lass som projektledare för hela gästhamnsutvecklingen.  Sist men inte minst projektgruppen här på Ingmarsö.

Nu kan vi bara hoppas på en fantastisk sommar med en fullbelagd gästhamn!

FLERA
ARTIKLAR