Upphävd detaljplan i storstadsnära område

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut om detaljplan. Aldrig någonsin har domstolen så ensidigt lyssnat på Naturskyddsföreningen och aldrig tidigare har de med så rigid syn sett på strandskyddslagen som denna gång. Tex har man i detta fall till och med valt att notera en pumpstation inom strandskydd som i sig ger större nyttor. En makalöst cementrad syn på strandskyddet. Denna gång är vi rörande överens inom alliansen och socialdemokraterna om detaljplanen (kan bero på att LO äger marken?).

Mark- och miljödomstolen har beslutat att detaljplanen för Näsängen, etapp 1, ska upphävas. Detaljplanen, som antogs av Kommunfullmäktige juni 2018, ingår i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden, Näsängen och Täljöviken.

– Detaljplanen för den nya stadsdelen i Näsängen är en viktig del i den utveckling vi vill åstadkomma i Österåkers kommun. Näsängen är ett projekt med en hållbarhetsprofil och med tydligt mål att stärka Åkersbergas identitet som skärgårdsstad, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun kommer nu att studera Mark- och miljödomstolens dom tillsammans med områdets exploatörer. Därefter kommer beslut fattas om kommunens ska överklaga domen eller göra förändringar i projektet. Kommunfullmäktige kommer då att få ta ställning till en förändrad detaljplan.

Läs om detaljplanen

Detta inlägg har en kommentar

  1. Reflektion kring Näsaäng.
    Tror det varit lättare att få igenom att bygga en golfbana och utvecklat befintlig konferensanläggning mot mer besöksnäring och rekreation utan större ingrepp och påverkan på befintlig miljö. Kanske ett i tiden mer accepterat nyttjande av specifikt naturområde. Jag tänker så här: Exempelvis erhöll Täby Galopp betydande belopp vid markförsäljning och byggde helt ny galoppbana ute i Bro för ca hälften av erhållen köpeskilling. Troligtvis skulle försäljning av Österåkers Golfklubbs stora och centralt i Österåker närliggande markområden räcka till mycket av både bostäder och företag. Med direkt närhet till nu utbyggd Roslagsbana och befintlig tågstation. Givet att Österåkers Golfklubbs försäljning av mark och anläggning ger tillräckligt med kapital för att bygga nytt och utveckla området kring Näsaäng och konferensanläggningen. Bästa hälsningar, Ralph

Lämna ett svar till Ralph Forsberg Avbryt svar

Stäng meny