Från bättre till BÄST – stort som smått

Varje dag sker det ständiga förbättringar även om de kanske inte syns förrän långt senare. Varje dag ett par steg vidare för att göra Österåkers kommun går från bättre till bäst.

En signatur för namnberedningens förslag om att namnge våra mötesrum i nya servicecenter som slår upp portarna. Detta är ett steg vidare för att invånare, företagare och besökare ska få ”en väg in”. Tillgängligheten ökar och servicen blir bättre till alla. Alla som arbetar i Österåkers kommun vet på vems uppdrag vi jobbar och varför vi finns här.

Servicecenters mötesrum får namn från öar i kommunen, till skillnad från alla våra befintliga mötesrum som har sjöars namn.

En signatur för ändring av vägnamn som visar att arbetet med ersättning av Båthamnsvägens avstängning fortlöper enligt beslut i kommunstyrelsen. Den gröna streckade linjen är det som i dagligt tal har benämnts som ”Södra Boulevarden”.

Lämna ett svar

Stäng meny