Internationella Engelska Skolan


För att räta ut eventuella frågetecken kring Internationella Engelska Skolans (IES) etablering i Österåker vill jag redovisa läget som det ser ut nu.
Många elever från Österåker går på IES i Täby och det finns ett stort intresse för en etablering här från båda håll. Därtill finns ett framtida behov av fler skolplatser i kommunen.  För några år sedan kontaktade kommunen IES för att se om vi kunde jobba tillsammans för en etablering och den plats kommunen pekade ut var i Östra Kanalstaden. Valet av plats styrdes främst av IES önskan om ett centralt läge.
IES har sedan några år som, policy att endast etablera sig i kommuner där det finns ett behov av profilen, ett underlag och där man kan arbeta tillsammans med kommunen. Österåker uppfyller de kriterierna.
En etablering var först tänkt till 2020 eller 2021, men etableringen har blivit försenad då kommunen har en pågående diskussion med Länsstyrelsen runt området och då främst hur man ska hantera planering för eventuell översvämning etc. Området är lågt beläget och därför har Länsstyrelsen uttryckt att man vill säkerställa att kommunens detaljplanearbete möter upp kraven för framtiden. Det tar tid.
Planarbetet fortgår.  Jag kan inte svara för när Länsstyrelsen är färdiga och i förlängningen – utifrån Länsstyrelsens arbete – när skolan kan vara klar för invigning. Ambitionen är fortfarande 2021 från både kommunens och IES håll.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Hej Michaela,
    Har det blivit någon uppdatering angående detta bygge?

    mvh Anders Branderud

Lämna ett svar

Stäng meny