Tidningen Österåkersmoderaten

Datum


Moderaterna i Österåker har drivkraften att ständigt förbättra. Vi vet på vems uppdrag vi finns. Vi talar om den politik vi vill föra, vad vi vill åstadkomma och hur vi tänker oss den bästa vägen dit när det är andras pengar vi hanterar. Vi har och vill fortsätta att ta ansvar för helheten. Vi livar inte allt åt alla – Det vi lovar håller vi.
Skola, omsorg, vård, infrastruktur, stärka företagarnas möjligheter till etablering, underlätta företagarnas vardag genom att förenkla i företagarnas vardag.
Alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Målet är fortfarande Länets bästa skolor.
Genom Pedagogcentrum vidareutbildar de barnskötare som vill till förskollärare, de lärare som saknar behörighet i ämnen de undervisar i får möjlighet i samarbete med Uppsala universitet uppnå behörighet. Mer finns att läsa HÄR.
I senaste numret av Österåkersmoderaten presenteras ett antal av våra moderata kommunfullmäktige kandidater.
God läsning HÄR!

Klicka för att komma åt Österåkersmoderaten-nr-2-2018.pdf

FLERA
ARTIKLAR