Moderaterna om: Lag och ordning

Datum

Närvarande polis
Det råder polisbrist i Sverige. I delar av landet upplevs polisen som helt frånvarande. Situationen inom Polismyndigheten är ansträngd och rekordmånga poliser lämnar nu yrket. Anmälningar om grova brott hamnar på hög. Utredningsresultaten sjunker i flera brottskategorier. Polisen behöver mer resurser, utökade befogenheter och bättre villkor. Sveriges medborgare har rätt till en polis som fungerar, som effektivt förhindrar och utreder brott samt som går att lita på.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Minst 10 000 fler polisanställda till år 2024.
Ⓜ️ Höj polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor i månaden.
Ⓜ️ Polisutbildningen ska vara betald och finnas på fler orter.
Ⓜ️ Polisen ska ha modern utrustning som är anpassad till arbetsuppgifterna.
Ⓜ️ Polisen ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
Ⓜ️ Skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal.
Ett starkare rättsväsende
Moderaternas satsningar på en mer närvarande polis och skärpta straff ökar kraven på hela rättsväsendet. Därför behöver även Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Tullverket stärkas. Utvecklingen mot en allt råare gängbrottslighet med fler skjutningar och en nyrekrytering till gängen som kryper nedåt i åldrarna ställer också nya krav på rättsväsendet. Ett ökat fokus på gängkriminalitet får dock inte leda till att vardagsbrottsligheten prioriteras bort.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Stärk Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och Tullverket.
Ⓜ️ Åklagarmyndigheten ska förstärka polisen i den brottsutredande verksamheten.
Ⓜ️ Stoppa rymningarna. Använd fotboja när personer som dömts för grova brott har permission.

Bekämpa gängkriminaliteten
Enligt Polisen finns det 5 000 kriminella individer och 200 kriminella nätverk i våra mest utsatta områden. Här har gängen tagit ett fast grepp om tillvaron. De sprider otrygghet bland hederligt folk och slår klorna i småföretagare. Försäljning av narkotika sker närmast helt öppet, medan allt yngre ungdomar rekryteras till den kriminella verksamheten. Gängen för också med sig ett allt grövre våld. Förra året skedde 320 skjutningar i Sverige – det motsvarar nästan en skjutning om dagen. 40 människor sköts till döds. Kriminellas användning av handgranater särskiljer Sverige från andra europeiska länder.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Kraftigt skärpta straff för gängkriminella.
Ⓜ️ Slopa mängdrabatten. Brott ska aldrig löna sig.
Ⓜ️ Slopa ungdomsrabatten för 18-21-åringar. Den som är vuxen och begår brott ska behandlas som vuxen.
Ⓜ️ Inför vistelseförbud. Dömda kriminella ska inte få fortsätta sprida otrygghet i sina gamla kvarter.
Ⓜ️ Effektiv kameraövervakning. Slopa tillståndsplikten för Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.
Ⓜ️ Häkta gängkriminella direkt vid misstanke om brott.
Ⓜ️ Öka möjligheterna att beslagta de kriminellas tillgångar.
Skärpta straff för sexualbrott
Enligt Brottsförebyggande rådet har utsattheten för sexualbrott fördubblats på två år. Unga är särskilt drabbade. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För få sexualbrott klaras upp. Brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Och när en gärningsman väl blir dömd, så är straffen för exempelvis våldtäkt förhållandevis låga. Det behövs nya och breda åtgärder för att sätta stopp för sexualbrotten.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Skärp minimistraffen för våldtäkt och för grovt sexuellt ofredande.
Ⓜ️ Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.
Ⓜ️ Rätt till stöd från kvalificerat målsägarbiträde för den som utsatts för sexualbrott.
Ⓜ️ Höj skadestånden för sexualbrott.
Ⓜ️ Förläng preskriptionstiden för sexualbrott och ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
Sätt stopp för utländska stöldligor
Ungefär hälften av alla bostadsinbrott begås i dag av utländska stöldligor. Det handlar om organiserad brottslighet. Att få inbrott i sitt hem innebär en stor integritetskränkning. Polisens resurser räcker inte till. Tullverket tvingas i dag prioritera mellan Sveriges olika gränsövergångar. Det är dags att ta tag i problemen, skärpa gränsbevakningen och sätta stopp för de internationella ligorna.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Förstärk Tullverket för att stoppa smugglingen av narkotika, vapen och stöldgods.
Ⓜ️ Ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods.
Ⓜ️ Skärp straffet för bostadsinbrott till fängelse i minst ett år.
Ⓜ️ Brott ska oftare leda till utvisning.
Ⓜ️ Utländska medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
Ⓜ️ Stärk Polisens arbete mot seriebrottslighet.
Förbjud tiggeri
Antalet EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga är fortfarande stort. Fenomenet finns i stora delar av landet. Tiggeri är inte ett hållbart sätt att försörja sig. Det låser in människor i fattigdom och leder också till att många utsatta människor blir utnyttjade, bland annat för prostitution. Polisen menar att det finns flera grupper av tiggare som styrs av kriminella aktörer. Mot denna bakgrund behövs ett nationellt tiggeriförbud. Lokala förbud innebär att staten överlämnar ansvaret för en i grunden nationell fråga till kommunerna.
MODERATERNAS FÖRSLAG:
Ⓜ️ Inför ett nationellt förbud mot tiggeri.
Ⓜ️ Sverige ska inom EU arbeta för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgarna i deras hemländer och att dessa länder, såsom Rumänien och Bulgarien, tar sitt ansvar för sina medborgare.
Källa: Moderaterna.se
Hela moderaternas valmanifest här.

FLERA
ARTIKLAR