Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Trygghet.

Datum

INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST! (Del 4)
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 20 dagar kvar. 
TRYGGHET
Vad har vi gjort? Ett axplock.
✔️ Verkställt fler väktare och ordningsvakter sedan 2015 för faktisk och upplevd trygghet
✔️Verkat för fler poliser
✔️ Massiva insatser med polisen mot droger
✔️Ökat samarbete med polisen och socialtjänsten
✔️Ansökt och satt upp fler övervakningskameror
✔️Ökat arbetet med förebyggande åtgärder
✔️Rensat upp sly och buskage på upplevt otrygga platser
✔️Ökad belysning på upplevt otrygga platser
✔️Ökad nattvandring
✔️Förskönar och förbättrar Åkersbergas centrala delar
Vad vill vi? Ett axplock.
✔️ Fler poliser i yttre tjänst och återöppnas polisstation i Åkersberga
✔️ Det förebyggande, preventiva arbetet fortsätter för att stävja bland annat gängkriminalitet och drogmissbruk
✔️Fortsatt effektiv ljussättning och trygghetsskapande åtgärder
✔️Mer kameraövervakning
✔️Fortsatt satsning med kommunala medel på upphandlade väktare och ordningsvakter
✔️Noll tolerans mot klotter och skadegörelse. Klotter ska saneras inom 24 tim.
✔️Fortsatt försköning av Åkersbergas centrala delar
✔️ Arbetet med iordningsställda trygga och säkra skolvägar fortsätter
Mm mm
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. #Ⓜ️
#meddrivkraftattförbättra
#moderatleddallians
#moderaternaiösteråker
#moderaterna
#frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST
#österåkerimitthjärta

FLERA
ARTIKLAR