Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.

Datum

INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST!
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 20 dagar kvar.
Detta har vi gjort i samarbete med berörda myndigheter och kommuner
✔️Finansierat med kommunala skattemedel kapacitetshöjande åtgärder inom trafiken
✔️Byggt gång- och cykelvägar
✔️Avtal med markägare om gång- och cykelväg mellan Täljö och Rydbo
✔️Utökat turtätheten på Ljusteröfärjan
✔️Utökat turtätheten för m/s Holly från Åsättra Hamn
✔️Utbyggnad/skapande av infartsparkeringar
✔️Verkar ständigt med Trafikverket för ökat trafiksäkerhet i hela kommunen
✔️Samarbete med StockholmNordost för bättre genomslag i regionen
✔️ Upprustning av Roslagsbanan
Mm mm
Detta vill vi samarbete med berörda myndigheter och kommuner
✔️Fortsätta satsningarna för ökad kollektivtrafik
✔️Fortsätta kapacitetshöjningarna i trafiken på väg 276
✔️Fortsatt fiberutbyggnad
✔️Fler infartsparkeringar
✔️Cykelväg mellan Åkersberga och Täby
✔️ Vid nyanläggning av större vägar planera för gång-cykel och ridvägar
✔️Bättre lokaltrafik mellan olika kommundelar
✔️Utökad parkeringskvot i centrala delar av Åkersberga
✔️Planera för en eventuell förbifart
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. #Ⓜ️
#meddrivkraftattförbättra
#moderatleddallians
#moderaternaiösteråker
#moderaterna
#frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST
#österåkerimitthjärta

FLERA
ARTIKLAR