Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Näringsliv, Tillväxt och bostäder.

Datum

INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST!
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 20 dagar kvar.
Grunden för hela vårt samhälle är det fria företagandet och livskraftiga företag. Framgångsrika företagare ger en framgångsrik kommun. Österåkers företagare är framgångsrika.
Detta har vi gjort
✔️Kommunen konkurrerar inte med den fria företagsverksamheten
✔️Klättrat i ranking för företagsklimat
✔️Utökat enheten inom kommunen för service till företagarna
✔️Beslutat om näringslivsstrategi och handlingsplan i samverkan med alla företag i kommunen
✔️Stärkt Ung företagsamhet i skolorna
Detta vill vi.
✔️En väg in för företagarna vid kontakter med kommunen för tillstånd, bygglov mm
✔️E-tjänster inom områden som förenklar för företagarna
✔️Planera för nya områden för företagsetableringar
✔️Fortsatt effektiv infrastruktur för trafik och kollektivtrafik
✔️Löfte om bygglov inom 10 veckor (från tillfället med kompletta handlingar) – Rabatt om 5% per vecka efter 10 veckor
✔️ Plan för flerfamiljshus (små och större) i Åkersbergas centrala delar, och fortsatt möjliggörande för småhusbebyggelse
✔️Påverkansarbete för lättnader inom strandskyddet
✔️NEJ till återinförd fastighetsskatt
✔️Möjliggöra för fler båtplatser och sjömackar
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. #Ⓜ️
#meddrivkraftattförbättra #moderatleddallians #moderaternaiösteråker #moderaterna #frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST #österåkerimitthjärta

FLERA
ARTIKLAR