Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta – Ekonomi och kvalitet. 

Datum

INNAN DU VÄLJER VEⓂ️ DU VILL SKA VARA DIN RÖST! (Del 2)
Nedräkning till vallokalerna stänger. I dag 20 dagar kvar. 
EKONOMI och KVALITET
Vad har vi gjort? Ett axplock.
✔️ Skattepengar ska gå till RÄTT saker
✔️Näst bäst (2:a av 290 kommuner) i landet i effektivt nyttjande av Dina skattepengar
✔️Pensionsskulden i balans (få kommuner i landet har gjort det vi gjort).
✔️ Ökat kvalitén och höjda resultaten i verksamheterna
✔️ Sänkt kommunalskatten (sänkt mest i landet mellan 2011 & 2018).
Mm mm
 Vad vill vi? Låt den positiva utvecklingen av Österåker fortsätta!
✔️ Moderaterna är garanten för fortsatt god ekonomisk hushållning och effektivt nyttjande av Dina skattepengar
✔️Fortsatt lågkommunalskatt. Gynnar främst pensionärer, låg-och medelinkomsttagare
✔️ Fortsatt effektivt nyttjande av Dina skattemedel
✔️ Fortsatt ”örnkoll” på ekonomi och god ekonomisk hushållning
✔️ Fortsatt valfrihet
✔️ Långsiktig plan för kommunal service (förskolor, skolor, sport och friluft mm)
Mm mm
Kryssa gärna Din favoritkandidat innan Du lägger Dina valsedlar i valkuvertet. Ⓜ️
#vivetpåvemsuppdragvijobbar #meddrivkraftattförbättra #moderatleddallians #moderaternaiösteråker #moderaterna #frånBRAtillBÄTTREfrånbättretillBÄST #österåkerimitthjärta

FLERA
ARTIKLAR