Finns det en koppling mellan sänkt kommunalskatt och ökade skolresultat? Ja det gör det!

Datum

Välkommen till Moderat Österåkers Nytt!
Senaste dagarna har varit fulla av glädjeämnen!
Först:
Vårt fokus har sedan 2011 varit på att ha länets bästa skolor. För detta har vi blivit både starkt ifrågasatta och även hånade.
NU får vi skörda frukterna av det vi sått. SKL’s Öppna jämförelser visar att Österåker klättrat från plats 56 till plats 14 av landets 290 kommuner. I jämförelse med länets 26 kommuner ligger vi på en 5:e plats av länets bästa skolor!
2012 beslutade vi politiskt att genomföra en satsning på matematikkunskaper. Nu 5 år senare ser vi resultaten. Vi är den kommun i landet som klättrat snabbast och har gått från plats 188 år 2012 till plats 23 i landet!
Jag räknar med att vår långsiktiga satsning på läs-och skrivkunskaper i tidiga årskurser också kommer att ge resultat.
Starkt jobbat av alla engagerade inom skolan! Tjänstemän, rektorer, lärarlag och lärare och inte minst – alla elever!
Idrottsgala 2018 i Österåker
ÄNTLIGEN! Under våren 2018 genomför vi den första idrottsgalan i historien i Österåker. Jag är så glad att detta görs! Nu får vi tillfälle att tydligt uppmärksamma alla ideella insatser inom idrotten, alla barn och unga och idrottsliga prestationer, kamratskap och alla föreningar dvs vuxna som engagerar sig för kommunens barn och unga. Ni är värda all uppmärksamhet!
Minst tre slutsatser kan dras av detta:
1. Det är ingen quick-fix med skolsatsningar. Vår uthållighet, vårt långsiktiga fokus på kunskapsmål, våra öronmärkta satsningar ger resultat. OCH
2. I takt med att kommunalskatten sänkts har också skolresultaten ökat.
3. Moderat politik gör skillnad!
Vill Du vara med och påverka Österåkers framtid? BLI medlem! Gå in på osterakersmoderaterna.se
Passar på att önska trevlig helg!

FLERA
ARTIKLAR