Nytt promenadstråk vid Kanalen invigt.

Idag invigde jag den nya sträckan av promenaden längs Åkers kanal. Denna länk knyter ihop två befintliga stråk på östra sidan av Åkers kanal. Med denna utökning till den befintliga stigen är promenaden nu ca 4,5 km lång.
Detta är en del av det som kommer att bli Stadspark Åkers Kanal, vilket projekterats under en längre tid och drivits av Alliansen i Österåker.
Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal ger alla tillgång till Kanalen, vilket inte varit fallet tidigare.

Vatten är ett viktigt element i en stad. Det fungerar som en identitetsskapare och rätt utnyttjat ökar det attraktiviteten för boende och besökare. Kanalen är idag tillgänglig från både öst och väst i stora delar av framtida stadsparken. Det är viktigt att tillgängliggöra kanalens alla stränder på kommunens mark om parkrummet ska upplevas som en helhet.
Jag höll tal tillsammans med Hans Rockberger från Hembygds- och Fornminnesföreningen vid Lillbroängen innan det var dags att gå över bron och klippa bandet. Det strålande väder som varit förbyttes då i en rejäl regnskur. Men, man får tänka att lika betydelsefullt som vatten är som element i en stadsbild, lika betydelsefullt är det för allt som växer.Lämna ett svar

Stäng meny