Porträtteras i Sunt Förnuft

Datum

Undertecknad och budget- och kvalitetschefen Mohammed Khoban porträtteras i senaste numret av Sunt Förnuft som ges ut av Skattebetalarnas förening.
Är du medlem i Skattebetalarnas förening får du denna tidning hemskickad. Om inte kan du höra av dig till mig så skickar jag ett exemplar.
Tack vare kloka och långsiktiga politiska prioriteringar och skickliga tjänstemän och medarbetare står det klart att det endast är i samverkan och god förståelse för våra olika uppgifter mellan politik och tjänstemän som ger framgång och förbättring med medborgarnas och medarbetarnas bästa för ögonen. Moderat ideologi i praktiken – Vems är de pengarna kommuner tar in och för vem är verksamheterna till?
Österåkers framgångsrecept:
Förhåll dig hela tiden till den kommunala kompetensen. Vilka uppgifter har kommunen och vems är egentligen skattemedlen?
Kommunlagen säger att kommuner ska ha en ekonomisk planering tre år framåt, men i praktiken fastnar många kommuner i ett år i taget. Det räcker inte. Lägg upp en planering för tio år.
Sätt finansiella mål, förfina dem löpande, och låt dem vara allenarådande för alla ekonomiska beslut.
Sätt ekonomiska ramar för förvaltningarnas verksamhet för att undvika huggsexa. Det gynnar ingen att gasa ena året och bromsa det andra.
Ständig utveckling via förnyelse, samverkan och digitalisering.

FLERA
ARTIKLAR