Ökad trygghet med kommunal hemsjukvård.

Datum

Jag skriver idag i Dagens Samhälle tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Läns representanter i ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS om fördelarna och den ökade tryggheten med kommunal hemsjukvård.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/okad-trygghet-med-kommunal-hemsjukvard-17071

FLERA
ARTIKLAR