Samverkansavtal samt brev till Polisen

Datum

undertecknande-av-samverkansavtal-2016-11-23
Idag på Kommunstyrelsen fattades ett enhälligt beslut om att ingå ett samverkansavtal med Polisen för att gemensamt arbeta för en trygg kommun.
Bilden ovan visar undertecknandet av avtalet. Med på bilden ses Anette Haag som är lokalpolisområdeschef samt kommundirektör Jan-Olof Friman.
Jag överlämnade samtidigt ett brev till Anette Haag där vi kräver en utökad polisiär närvaro i kommunen. Både generellt och i synnerhet under sommaren då Polisen drar ner kraftigt på sin verksamhet samtidigt som kommunen fördubblar sitt invånarantal.
Att hyra in väktare för social rondering visade sig vara ett lyckat drag, men det kan samtidigt inte anses vara kommunens uppgift att med kommunala skattepengar upprätthålla Polisens uppgifter.
 
Jag klistrar in innehållet i brevet nedan:
 

Öppet brev till polismyndigheten i Stockholm

Vi undrar när Polisen ska inse att Österåker är en kommun med över 43 000 invånare, som växer med 1000 invånare per år, och över sommaren ökar med nästan det dubbla? Under alla år har man dragit tillbaka Polisen över sommaren. Det fungerar inte längre.
I våras signalerade ”vår” kommunpolis, som vi för övrigt har ett väldigt bra samarbete med, om att han var orolig för sommaren och hösten. Vi hade ett par överfall i offentlig miljö, skadegörelse och stölder ökade. Vi fick signaler om att det fanns en koppling mellan kriminella grupperingar som rörde våld, hot, skadegörelse och ökande narkotikaförsäljning.
Vi som kommun tog då vårt ansvar för invånarnas trygghet genom att anlita ett vaktbolag för social rondering. Den sociala ronderingen har gett resultat enligt statistiken, men kommunen kan inte fortsätta använda skattepengar för att genomföra det som är Polisens uppdrag längre.
Polisens extra satsning på synlig polis och insatser mot kriminella individer som har pågått under den senaste tiden har varit behövlig, men satsningen avslutades den 4 november och vi ser en ökning av bland annat skadegörelse i centrum och en ökning av våld i offentlig miljö.
Österåkers kommun har prioriterat trygghet för våra invånare och näringslivet som en av de viktigaste frågorna på vår agenda. Vi är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller brottsförebyggande arbete och vi satsar mycket medel, tid och resurser på att göra rätt saker för att stärka tryggheten. Men vi kan och ska inte agera poliser. Det är inte kommunens uppdrag.
Kommunen och Polisen ska nu gemensamt skriva på en samverkansöverenskommelse där båda parterna måste ta ett lika stort ansvar för medborgarnas trygghet och säkerhet. Men det bygger också på att varje part tar det fulla ansvaret för sitt uppdrag. Vi behöver en permanent utökad polisiär närvaro i kommunen. Både för preventivt arbete och när något händer.
 Med vänliga hälsningar
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande

FLERA
ARTIKLAR