Kommunstyrelsesammanträde i afton

KS 130821

Höstterminens första kommunstyrelsesammanträde är här och 27 punkter på dagordningen ska behandlas.

Värt att lyfta lite extra är:

  • Antagande av detaljplanen för Rosenkälla Öst, etapp 1 för att möjliggöra utvecklingen av ett nytt handelsområde.
  • Antagande av en skyltpolicy för kommunen, som ska vara en vägledning för kommunens tillståndsgivning samt vara rådgivande för de som avser att skylta.
  • Antagande av genomförandeplan för Stadspark Åkers Kanal.

Detta inlägg har 0 kommentarer

  1. Helt omöjligt att få en detaljplanering i att bygga i bygden?

    Att inte får bygga i glesbygden där borde det vara mycket enklare att få bygga. Det här måste spridas det är många som inte vet om att strandskyddslagen är så otroligt omöjlig och krånglig och svår. Fler folk måste få se detta, det är då vi kan påverka lagen som riksdagen har bestämt.

    Om vi är fler som vet om myndighetens bestämmande och tjuveri av marken vid sjöar alltså konfiskation av massor av marker. Stugägare skulle göra mer välkomstskyltar än förbudsskyltar. Med tältning som inbjudning för dem som har stuga det borde vara ett krav tycker jag, vilket bra förslag jag kom på.

Lämna ett svar

Stäng meny