Rosenkälla handelsplats – Handel och miljö i unik samklang!

visualisering parkservering bubbletown

Under gårdagens arbetsutskottsmöte klubbades beslutet att låta det mycket intressanta projektet Rosenkälla handelsplats gå ut på samråd.  Samrådstiden är satt ända till sista augusti med tanke på sommaren och semestrar m.m.

Detta projekt kommer att bli helt unikt i sitt slag inte bara för Sverige utan också Europa. Det kommer att i huvudsak röra sig om sällanköpshandel där många kända varumärken kommer att etablera sig. Förutom sitt unika koncept kommer handelsplatsen att tillskapa kanske så mycket som 2-3000 nya arbetstillfällen. Unikt är framförallt den symbios mellan handel och miljötänkande som ligger till grund för projektet.

Hållbarhetssvision rosenkälla

Visionen utgår från målsättningen att Rosenkälla efter en utbyggnad ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling för handelsplatser i Europa. Planeringen av området utgår från ett holistiskt tänkande enligt SymbioCity-metodiken där ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter inkluderas. Prioriterade frågor är trivsamma publika miljöer med mänsklig skala, synergier för vatten, avfall och energi, synliggörande av hållbarhet, lokala energilösningar, sammanhängande grönstruktur, bra dagvattenlösningar och tillgänglighet med kollektivtrafik. (ur Swecos gestaltningsprogram)

Delar av områdets natur kommer bevaras och inkorporeras i det färdiga området. En del av handelsområdet kommer att vara under speciella glaskupoltak vilket ger en behaglig shoppingatmosfär och möjliggör för grön växtlighet året om.

Jag är så klart mycket positiv till planerna som, om allt går som det ska, vinner laga kraft under våren 2014. Detta kommer att bli ett unikt och hållbart handelsområde som definitivt kommer att sätta Österåker på kartan. Det kommer att öka shoppingutbudet i nordostsektorn, vilket också minimerar behovet att resa långt för regionens invånare att göra inköp. Det kommer att vara ett handelområde som kommer att ha en relativt liten miljöpåverkan, där hållbarhets- och kretsloppstänkandet ligger i framkant. Det kommer, som jag nämnde, kunna tillskapa uppemot 2-3000 nya arbetstillfällen.

På bilderna nedan (samtliga copyright och publicerade med tillstånd från konsultföretaget Sweco) kan man bilda sig en uppfattning om hur det kommer att kunna se ut.

1 visualisering volymöversikt rosenkälla

4 visualisering bubbletown

2 visualisering village butiksgata

3 visualisering skogsparken

5 visualisering village torg

6 visualisering entré väster

Detta inlägg har 0 kommentarer

 1. det finns absolut inget unikt eller miljötänk i att öka konsumtionen och bilåkandet i ett sällanköpscentrum till

  1. Du har rätt i så måtto att ökad konsumtion rent generellt innebär en ökad belastning på miljön. Men regionen växer i invånarantal. Stockholms län växer med ett Skellefteå på ett år. Österåkers kommun med ca 500 personer. Att kvarstå vid de köpcentra som idag finns innebär mer resande än om de placeras mitt i respektive upptagningsområde. 2030 beräknas Stockholm Nordost att ha ca 350 000 invånare gemensamt och kan dessa förmås att handla sina varor nära hemmet istället för att transportera sig till t.ex. Barkarby är det en vinst för miljön och privatekonomin. Det som är unikt i detta fall är att hållbarhetstänket ligger rejält i framkant. Det handlar om allt från ett omfattande kretsloppstänk till att rigga bra transportlösningar.

   1. Ur Swecos gestaltningsprogram:

    Nyckelord
    Hållbarhet: framtidstänkande, utbildning, långsiktigt, informativt, tydligt, sammanhållande.
    Teknikbyggnader: nytänkande, inspirerande, arkitektur, material, utbildning, miljö, mångsidig.
    Vattentorn: landmärke, informativ, skulptural form, utsiktsplats, besöksmål.

    Hållbarhet
    Rosenkälla planeras för att vara ett hållbart handelsområde. Rosenkälla skall innehålla synliga och smarta energi- och dagvattenlösningar som framhäver den långsiktiga hållbarhetsvisionen på ett smakfullt och utseendemässigt intressant vis. Önskan är även att bidra till information och diskussion kring hållbarhet. Besökare ska kunna bli informerade om det lokala hållbarhetsarbetet och även kunna besöka tekniska anläggningar på tomten som t.ex. försörjer området med förnybar energi.

    Teknikbyggnader
    Inom Rosenkälla kommer det att finnas kompletterande, mindre byggnader för teknik och förvaltning, t.ex. garage, transformatorstationer och andra tekniska byggnader. Dessa skall byggas med hållbara material och gärna visa upp den teknik som används, t.ex. solceller på tak för laddning av shuttlebussar.

 2. Förstår inte riktigt vitsen. Räcker det inte med Arninge som bara ligger ett stenkast därifrån, dvs. mindre än 4 km? Arninge håller ju dessutom på att växa och ska bli större än vad det är idag. Behöver vi verkligen en till handelsplats? Isåfall är det otroligt viktigt att det blir som ett komplement till resten av butikerna som redan finns i Arninge. Det finns ingen mening att ha två butiker av samma sort så nära varandra.

  ”Stockholms län växer med ett Skellefteå på ett år. Österåkers kommun med ca 500 personer. Att kvarstå vid de köpcentra som idag finns innebär mer resande än om de placeras mitt i respektive upptagningsområde.”
  Det låter som att handelscentret är till för hela Stockholmsregionen och att invånarna i Österåker bara blir en bråkdel av kunderna. Då är Rosenkälla en ganska dum plats att lägga en handelsplats på eftersom det ligger nästan så långt bort man kan komma från de flesta kommuner i Stockholm Nordost, såsom Danderyd, Täby, Sollentuna m.m. De enda som vinner på det är väl Åkersbergaborna (med enbart 28 000 invånare)?
  Täby eller Arninge är en mycket bättre plats att lägga en handelsplats på om man vill undvika långa transporter till och från folks hem, då placeras den ju i alla fall mer ”mitt” i upptagningsområdet än vad Rosenkälla blir.

 3. Bra och kul med visioner, men snälla lägg först din politiska tid på att lösa det som är viktigast kortsiktigt. Trafikplaneringen genom Åkersberga är redan usel och om kommunen ska växa kommer det bli ännu värre. Det är inte acceptabelt att det är köer morgon och kväll (och köer är INTE bra för miljön). Man flyttar inte till Åkersberga för att få köa mer, vilket nu är fallet (flyttade ut från stan för ett par år sen och är lite chockad faktiskt, trodde inte att kommunpolitiker saknade så mycket handlingsförmåga). Gällande projektet så är det kul med visioner, men det räcker med att Arninge kopierar delar av förslagen och Arninge kommer knappast ligga på latsidan…

Lämna ett svar

Stäng meny