Förbifart Stockholm behövs!

Datum

 

DN publicerade i går en artikel där Riksdagens utredningstjänst på miljöpartiets uppdrag kommit fram till att Förbifart Stockholm blir 17 miljarder dyrare än ursprungspriset. Anledningen hävdar man är att trängselskatterna (som till 80% förväntas bekosta projektet) inte väntas trilla in i den takt som krävs och Trafikverket då får låna upp pengar för att komma igång.

Till att börja med skulle jag vilja hävda att 4-4,5% ränta som kalkylen bygger på är saftigt tilltagen. Det är väl knappast så att Trafikverket lånar pengar i t.ex. Swedbank, SEB eller Nordea, utan rimligen hos Riksgälden? Till en betydligt lägre ränta. Räntekostnaden blir att betrakta som en smörklick som glider omkring i ett slutet kärl. Därutöver är ingen kalkyl på samhällsvinsten av förbifarten gjord. Vad kostar det inte att sitta i köer?

Jag vill sammanfatta det hela i tre ord. Förbifart Stockholm behövs! Så enkelt är det. Stockholm växer med ett Skellefteå i invånarantal per år! Förorterna och krans-kommunerna är i en rejäl tillväxtfas. Essingeleden duger inte längre. Den var måhända banbrytande och kapacitetsstark när den byggdes på 60-talet. Nu, nästan 50 år senare, har utvecklingen för länge sedan kommit ikapp och förbi den och den utgör idag en rejäl kärlkramp i det nord-sydgående trafikomloppet.

Vi behöver en led som avlastar de centrala delarna av Stockholm! Essingeleden är numer att betrakta som relativt centralt belägen. Detta ska dock inte ställas mot utbyggd kollektivtrafik – ett mantra som miljöpartiet hakat upp sig på. Varför denna polarisering? En välfungerande kollektivtrafik i stockholmsområdet är också ett måste, en del av ett större infrastrukturpaket i en region som huserar närmare en fjärdedel av landets befolkning.

Alledes oavsett vad man investerar i – kollektivtrafik som vägar – kommer det att ske till en kostnad. Denna förbifart är väsentlig för regionens utveckling.  Alliansregeringens beslut att bygga den kommer att vara till stor glädje för de framtida stockholmarna, för trafikanterna och de som under ca tio års tid kommer att ha sin utkomst från byggandet av leden.

Om projektet.

FLERA
ARTIKLAR