Nu måste Socialdemokraterna lämna besked!

Socialdemokratin saknar vettiga förslag om hur jobben ska bli fler i Sverige. Istället innebär deras politik kraftiga skattehöjningar som går till utbyggda bidragssystem. Socialdemokraternas samlade skattehöjningar uppgår till över 30 miljarder kronor.

Socialdemokraternas alternativ innebär dessutom ett fortsatt kompakt motstånd mot flera jobbskapande reformer. Förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad restaurangmoms, höjd bolagsskatt, höjda bidrag, försämrat RUT-avdrag och lastbilsskatt skulle kraftigt försämra möjligheterna till nya arbetstillfällen, särskilt i ett läge med svag internationell konjunktur. Det är inte en ansvarsfull politik, varken för Österåker eller resten av Sverige.

Splittringen mellan Socialdemokraterna och de olika oppositionspartierna är också större än på mycket länge.  Frågan om hur oppositionens regeringsalternativ skulle se ut förblir obesvarad. Kommer Vänsterpartiet tilldelas plats i regeringen? Här förtjänar väljarna raka besked från Stefan Löfven.

Alliansregeringen har lagt sju gemensamma budgetar. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik med ordning och reda i de offentliga finanserna har vi råd att satsa när andra länder tvingas skära ned. Alliansens budget för 2013 innehåller satsningar om 23 miljarder kronor på bland annat utbildning, forskning och ungas jobbchanser. I vår vårbudget investerar vi bland annat i infrastruktur och ytterligare 12 400 utbildnings- och praktikplatser. Tillsammans vill vi fortsätta söka väljarnas förtroende för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Så lägger vi grunden för fler jobb, både här i Österåker och nationellt.

Nu måste Stefan Löfven och Ann-Christine Furustrand lämna besked!

 Socialdemokraternas vårbudgetmotion bekräftar nu tydligt att Stefan Löfvens jobb- och företagsvänliga retorik inte matchas av den faktiska politiken. Om Socialdemokraterna vill ha någon som helst trovärdighet i jobbfrågan måste de lämna raka besked i åtminstone Socialdemokraterna fyra relevanta frågor:

1. Hur blir jobben fler av skattehöjningar på 30 miljarder på arbete och företagande?

2. Hur leder Socialdemokraternas politik med fördubblade arbetsgivaravgifter för unga, fördubblad restaurangmoms, försämrat RUT-avdrag, höjd bolagsskatt, lastbilsskatt och höjda bidrag till lägre arbetslöshet?

3. Hur kan Socialdemokraterna hävda att de har en jobbpolitik samtidigt som de vill göra det mindre lönsamt att arbeta och återgå till bidragslinjen?

4. Vilka ämnar Socialdemokraterna formera ett trovärdigt regeringsalternativ ihop med?

Väljarna, både här i Österåker och i resten av Sverige, förtjänar tydliga svar i dessa viktiga frågor!

SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN

Detta inlägg har en kommentar

  1. Genom att avskaffa det totalt misslyckade slöseriet med skattepengar som sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar är så skapas utrymme för att anställa många fler inom vård, skola och omsorg som lider av en svår underbemanning. Alla dom miljarderna skulle ge mer jobb där än vad dom ger pga sänkningen av arbetsgivaravgiften. Bara för att ta ett exempel.

Lämna ett svar

Stäng meny