Späckat kommunfullmäktige väntar.

Handlingar 130429

Vi tecknar 29 april i kalendern och ett späckat kommunfullmäktige väntar. Idag inleds förhandlingarna redan klockan 15:00 och håller på hela kvällen.

Årsredovisningen för 2012 kommer att klubbas. Jag har sagt det ett otal gånger tidigare, men det tål att repeteras: 2012 var ett oerhört starkt år för Österåkers kommun! Ett år som alla i verksamheterna ska känna sig stolta över. Jag har belyst de viktigaste punkterna i mitt förord till årsredovisningen som finns här.

Utöver detta är planprogrammet för Roslags Kulla, Wira och Östanå uppe på agendan. Ett strategiskt viktigt dokument som ligger till grund för mark- och vattenanvändningen i området på kort och längre sikt. Det ger förutsättningar att kunna lösa problemen rörande vatten och avlopp och skapar förutsättningar för boende, näringsliv, service och turism. Programmet beaktar, efter komplettering,  alledes särskilt den varsamhet man behöver iakttaga i området kring Östanå slott.

Ett antal interpellationer och motioner behandlas. Bland annat en motion om köttfri dag från miljöpartiet, som vi avslår.  Valet vad man äter är i första hand individens. Införande av köttfria dagar/veckor skulle medföra minskad valfrihet.

Jag vill slutligen, som alltid, slå ett slag för Radio Österåker. Lyssna på fullmäktiges överläggningar live på 103,7 MHz! Idag startar sammanträdet redan 15:00 som sagt.

Radio Österåker Logo
Lyssna på fullmäktige live!
Klicka på loggan ovan!

Detta inlägg har 0 kommentarer

 1. Problemet är strandskyddet avloppsfrågan är redan löst

  I hela avlånga Sverige är det ca 10% bebyggelse vid våra stränder. Resten av kusterna är obebyggd skogs mark. Det innebär 90 % Stränderna är det strandskydd som är till för allemansrätten, det är ju överdrivet mycket skydd vid våra stränder, det är synd om markägarna som inte kan använda sin mark.

  Jag tycker naturligtvis att man ska ha allemansrätten kvar. Men man ska också få bygga sommarstugor 50 m från vattnet. Så det bästa vore om Strandskyddet , allemansrätten vore 50% och äganderätten av våra marker också är 50 %. Då skulle lagen om strandskydd vara rättvis. Det är den inte i dag och har inte varit så på 20 år.

  Det finns inget avlopp att släppa ut i sjön och absolut inga kemikalier hushållen och ingen septitank heller. Och ingen elektricitet heller. Jag håller verkligen med att det inte är bra för miljön överhuvudtaget.
  Man använder torrdass då behövs inget avlopp. Huset ska inte stå i strandkanten det är lagom med 50 meter i från stranden så att allmänheten ska få vara där. Jag vill ha sällskap av annat folk än mig själv. Bort med allt vad privat skyltar heter.

  Jag och flera markägare som vill bygga vid sjö och kust och inte får för att strandskyddsdispenserna är så omöjligt svåra att få, så räcker det ju med en friggebod på 15 kvm utan avlopp och elström bara man får bygga något enkelt. Det är ju på sommaren man ska vara där vad ska man då med ström till när det är så ljust ute. Vi som är markägare får ju inte sätta upp en enkel friggebod ens.

Lämna ett svar

Stäng meny