Valfrihet och kvalitet ska prägla framtidens Österåker!

Datum

I går avhölls kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt. Under 4,5 timme debatterade vi skola, infrastruktur, vård och omsorg samt skärgården utifrån kommunens vision. Det var glädjande att se att så många tog tillfället i akt att äntra talarstolen! Jag vill tacka alla för debatten och alla som var där och lyssnade eller lyssnade via Radio Österåker 103,7 MHz!

Jag hade förmånen att inledningsanföra på samtliga ämnen och jag valde ett framtids-, kvalitets- och valfrihetsbaserat spår i samtliga fyra områden.

Barnen är vår framtid. Skolan ska ge barnen verktyg för vuxen- och yrkeslivet. Skolan ska leverera kunskap. Genom särskilt riktade satsningar vill vi bli en attraktiv arbetsgivare för lärarkåren. Målet att vi ska ha länets bästa skola står fast. Vi sänker inte ambitionsnivån!

Föräldrarnas bakgrund vad gäller utbildningsnivå, studietradition och socioekonomiska faktorer ska inte vara avgörande för hur det går för barnen. Vi vill lägga ett rejält fokus redan i förskoleåldern där eventuella skillnader i bakgrund är lättast att överbrygga och barnen kan ges likvärdiga förutsättningar att påbörja sin utveckling.

Små barngrupper och en hög andel högskoleutbildad personal i förskolan är något vi vill sträva efter. Vissa kommunala enheter i Österåker har så lite som 4,7 barn per pedagog till samma skolpeng som de som kanske har 6-7. Här finns en del att se över, jämföra och göra.

Inom området vård och omsorg är det en tydlig skillnad mellan den moderatledda alliansen och S + V:s syn vad gäller valfrihet. Alla oavsett färg vill ha högsta möjliga kvalitet i omsorgen – det är ingen som argumenterar förbi den andre där – men när det gäller möjligheten att välja mellan olika utförare är det tvärnit i det röda laget. Lagen om valfrihet är ett rött skynke (om uttrycket tillåts) där Alliansen välkomnar flera utförare med olika inriktningar medan S + V enbart vill se offentlig drift.

Vad gäller infrastrukturen är det uppenbart att vi är beroende av goda kommunikationer. Dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan är av största vikt precis som kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 276. Arbetet med att hela kommunen ska ha tillgång till god fiberkommunikation kommer att fortsätta. Även ute i skärgården. Turister och boende kommer att gynnas av de insatser för båtlivet som görs eller planeras göras med bl.a. muddringen av Åsättra hamn och tillskapandet av slamtömningsanläggning i kommunen.

Skärgården var avslutningsämne. Ambitionen att bli den attraktivaste skärgårdskommunen ligger fast. (Om vi inte redan är där?) Vi tror på skärgården som turistmål, men också som plats för permanentboende. Vi är glada för de som valt att bosätta sig permanent på någon av våra öar och hoppas att det blir fler som följer efter. Vi ger förutsättningarna!

Ps – nu verkar våren äntligen vara på väg! Inte en dag för tidigt! Ds

FLERA
ARTIKLAR