Förläng Roslagsbanan till Arlanda!

De sex kommunerna i Stockholm Nordost – Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker arbetar för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fattar förhoppningsvis beslutet i maj att fortsätta utreda frågan i syfte att åstadkomma en spårförbindelse från nordostkommunerna till Arlanda.

Stockholmsregionen växer kraftigt och kommunerna inom Stockholm Nordost vill ta ansvar för att skapa både bostäder och arbetstillfällen för de som vill bo och verka här. Visionen för Stockholm Nordost, som är antagen i samtliga kommuners respektive fullmäktige, är att skapa förutsättningar för ett bostads­byggande för ytterligare 100 000 invånare samt för 50 000 nya arbetstillfällen till år 2040. 

Men för att detta ska bli möjligt krävs satsningar på en väl fungerande kollektivtrafik där en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är en viktig byggsten. 

Frågan om en förbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts på uppdrag av SL och utredningen är nu ute på remiss fram till 10 april. Frågan förväntas bli behandlad av Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i maj.

Stockholm Nordost har, tillsammans med Arlandakommunerna, i remissvaret till SL pekat på ett antal brister i hur utredningen genomförts. Särskilt har flera av de positiva värden som en förbindelse till Arlanda skulle innebära inte fullt ut belysts.

Stockholm Nordost har låtit ett konsultbolag granska SL:s utredning. Granskningen visar tydligt att en förlängning av Roslagsbanan skulle ge ett bra samhällsekonomiskt resultat, bättre än vad som redovisats i grundutredningen. Särskilt som det rör sig om en kort sträcka och en förhållandevis låg investeringskostnad.

Nordostsektorn saknar i dag en regional spårtrafik som knyter samman oss med övriga Stockholmsregionen och som skulle bidra till ett ökat kollektivresande. Färdsätten till Arlanda är idag krångliga och leder ofta till att man väljer bilen. Att från knutpunkten Roslags Näsby kunna ta sig till Arlanda på en knapp halvtimme i framtiden vore en rejäl vinst för de boende i alla nordostkommuner!

Detta inlägg har 0 kommentarer

  1. Vore mycket bra med en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Att kunna nå Arlanda för nordostkommunerna är viktigast, men knutpunkten behöver nödvändigtvis inte vara Roslags-Näsby. Den borde vara på en central plats, t ex Täby eller Arninge, med nytt spår, och kanske ny linje mellan knutpunkten och Arlanda.

Lämna ett svar

Stäng meny