Det ska löna sig att arbeta!

Datum

De som förvärvsarbetar drar ifrån i disponibel inkomst kan man läsa i dagens DN. Under 12 år har den ekonomiska standarden i snitt ökat med 41% för den som arbetat och 9% för den som inte arbetat.

Jag skulle vilja koka ner det hela i en oneliner: Det ska löna sig att arbeta! Genom alliansregeringens jobbskatteavdrag och andra reformer är det nu ett faktum. Tidigare kunde det vara så snett att en förvärvsarbetande förlorade på det, netto, när resorna till jobbet, lunchen m.m. var betalda, men nu är det en skillnad till den förvärvsarbetandes fördel. Något framförallt de med låg- och medelinkomster tjänar på. En självklarhet i mina ögon!

För att ha råd att finansiera vår gemensamma välfärd och kunna ta hand om de som är i allra störst behov av hjälp krävs det att så många som möjligt förvärvsarbetar. It is as simple as that. Samhället måste rimligen kunna ställa krav på aktivt jobbsökande och i förlängningen omskolning, flytt eller veckopendling om det krävs för att få ett arbete.

Förutom jobbskatteavdraget har ROT- och RUT-avdragen också inneburit nettovinster för samhället i form av nyanställningar och större skatteintäkter i sektorer som tidigare hade omfattande inslag av svarta pengar.

Vi har en högre andel sysselsatta i Sverige idag – under trycket av en internationell lågkonjunktur och en stagnerad global marknad – än vad som var fallet 2006 efter tolv år av (S)-styre och högkonjunktur. Ännu mer kan så klart göras för att sysselsättningsgraden ska öka än mer – och det görs, framförallt för unga.

Jag slutar där jag började – Det ska löna sig att arbeta! Alliansen står solitt enat kring det!

FLERA
ARTIKLAR