Österåker glödhett på het bostadsmarknad!

Datum

 

Stockholm växer med två fullsatta SL-bussar varje dag.  Sju av ”passagerarna” stiger av i någon av de sex nordostkommunerna. Minst en av dessa väljer Österåker. Prognosen för de kommande åren är att Österåkers kommun kommer att växa med nära 500 personer varje år.

Det är glädjande tycker vi! För att klara av att bibehålla och utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter till en så låg skatt som möjligt, behöver vi rätt och slätt fler skattebetalare. Jag har sagt det förut och säger det igen: Mot utveckling står stagnation.

I dagens DN kan man läsa att bostadsköparna lämnar innerstan till förmån för kranskommunerna. Utbudet matchar inte behoven alla gånger och många föredrar lugnet och möjligheterna till rekreation längre ut.  Österåker är en kommun dit bland annat många tidigare citybor flyttar. Den relativa närheten till Stockholm i kombination med skärgård och natur inpå knuten är naturligtvis faktorer som bidrar till det, jämte god kvalitet i de kommunala verksamheterna och låg kommunalskatt.

Priserna på bostadsrätter har sedan 2008 ökat med drygt 40% i kommunen. Under en tioårsperiod har villapriserna i snitt ökat med närmare 70%! En del av förklaringen ligger så klart i gynnsamma räntevillkor och slopad fastighetsskatt, men det är ju å andra sidan lika för alla kommuner. Min bedömning, givet det tryck på inflyttningen vi har och den attraktionskraft vi bevisligen torde ha som ett resultat av det, är att priserna kommer att fortsätta ligga på en hög nivå. Fler attraktiva områden som ligger i pipeline – däribland det unika, sjönära boendet i Kanalstaden –  kommer att locka fler att söka sig till vår kommun. Men vi kommer också att uppföra smålägenheter så bland annat unga får möjlighet till ett bra första boende i Österåker.

FLERA
ARTIKLAR