Avstämning av läget 19/2

Avstämning

Här nedan följer en avstämning av läget som jag fick skickad till mig i går kväll av kommunikationschef Thomas Hedenius på Arriva vad gäller det arbete de bedriver tillsammans med SL för att komma till rätta med bussproblematiken som varit och för att komma till ett normaliserat läge senast vecka 10.

De brister Arriva upplevt i radio/kommunikationsradio-utrustningen (mellan förare och trafikledning) ersätts delvis med telefon tills vidare. Hösten 2013 byts radio-/kommunikationsradio-systemet ut och kapaciteten ökar.

Initiala brister i IT-systemen bidrog till svårigheter för Trafik och informationsledningen att övervaka och leda trafiken i området. Det bidrog även till problem med
att kommunicera effektivt via störningshanteraren. Ålderstiget IT-kablage bidrog ytterligare till svårigheterna att kommunicera effektivt. IT-systemen är nu installerade och fungerar till 100 %.

IT-kablaget på depån är utbytt och strömförsörjningen kompletterad.

Gamla bussramper har bland medfört att bussarna laddas ur i stället för att laddas. Under veckan som kommer installerar SL ett elverk som kopplas till bussrampen och nya – tillfälliga – laddstationer, vilket kommer att underlätta bussuttaget på morgnarna.

Fram till dess att nya ramperna är klara hyr Arriva in extra personal som bistår förarna med bussuttaget – dvs. tillse att fordonen startar som de ska.

I april påbörjas byggnationen av helt nya bussramper.

Övertagna fordon:

Scania bedriver just nu ett intensivt arbete för att komma till rätta med de problem med backventilen i bränslesystemet som lett till bränslebrist.

Nya körscheman:

Ett nytt justerat tjänstepaket med nya tjänstgöringsscheman för förarna håller på att tas fram och kommer att gälla från och med vecka 10. Dessa påverkar inte tidtabellerna, men kommer – tillsammans med åtgärder inom infrastruktur och fordon – att leda till en mer robust trafik i området.

Vi får hoppas att åtgärderna ger resultat och successiva förbättringar hela tiden sker fram till vecka 10. Som jag sagt tidigare förväntar jag mig att det fungerar normalt senast från och med då.

Detta inlägg har en kommentar

  1. Av åtgärdslistan ovan som Tomas Hedenius presenterar kan majoriteten av punkterna karaktäriseras som ”smoke screens & mirrors”, dvs ren kosmetika, avsedd att förleda uppmärksamheten bort från det verkliga problemet. Bristande radiokommunikation, felaktiga ramper, bränsleproblem i Scania-bussar mm är sådant som operatören enkelt kunde åtgärdat omedelbart, som inte skulle nämnbart påverkat trafikutförandet, om man hade sett till att ha en rimlig nivå av beredskap och resurser för oförutsedda problem i samband med trafikstarten.

    Det verkliga problemet, dvs orsaken till det kaos som nu varit faktum i Norrort sen Januari 7, är att operatören planerat sin trafik utifrån principen att maximera utnyttjandegraden av såväl fordon som förare, för att på så sätt kunna minimera kostnaderna, vilket i ett komplext, dynamiskt icke-linjärt system som ett trafiknätverk omedelbart riskerar att leda till systemkollaps. Och i Norrort blev den risken ett faktum redan den 7:e januari.

    mvh,
    Tommy

Lämna ett svar

Stäng meny