Förhoppningsvis det sista i ärendet Arriva.

                         Sl_logotyp  arriva-logo

Under gårdagen besökte jag SL på deras huvudkontor tillsammans med mina moderata KSO-kollegor från Danderyd och Vaxholm och framförde våra synpunkter på kollektivtrafiksituationen såsom den varit sedan Arriva tog över driften 7 januari. Deltog från SL:s sida gjorde ordförande Christer G Wennerholm, VD Anders Lindström samt biträdande trafikförsörjningschef Fredrik Cavalli Björkman.

SL gjorde en redovisning över dåtid, nutid och plan framåt. De ser självfallet inte lätt på situationen, som i många stycken har utvecklats till ett samhällsproblem. De yttre liggande områdena i Österåker samt hela Vaxholm är beroende av bussen som kollektivtrafikslag och fungerar det inte lamslås hela områden. Resenärer kommer för sent/uteblir till skolor, arbeten, läkarbesök etc. etc. och ger i förlängningen en kraftigt ökad biltrafik som följd.

Man har tillsammans med Arriva utarbetat en omfattande åtgärdsplan med syfte att allt ska vara up and running senast vecka 10. Enligt vårt förmenande en alledes för lång tid, men det är bland annat ett antal tekniska spörsmål som jag tidigare nämnt, vissa ej förutsebara för Arriva när de tog över,  som måste lösas successivt som tar en del tid. SL sitter dock inte med silkesvantarna på – skulle det inte fungera kommer en första sanktion handla om viten.

Jag träffade även Arrivas ledning under eftermiddagen som ett led i en kontinuerlig avstämning och de utfäster sig bland annat att ha en fungerande trafik omgående på de mest kritiska linjerna. Bland annat har ett antal bussar allokerats om för att serva vår kommun.

Jag utgår från en gradvis förbättring av läget fram till vecka 10 och jag förutsätter att det fungerar fläckfritt därefter. Förhoppningsvis är detta inlägg det sista i ärendet Arriva.
I alla fall i avseendet strul och förseningar.

Jag intervjuas med anledning av gårdagens möten i TV4

Christer G Wennerholm – Arriva måste skärpa sig!

Detta inlägg har 0 kommentarer

  1. Michaela, det är bra att du och dina kollegor driver frågan med Arriva och SL. Jag åkte buss 623H kl 13.00, Roslagsbanan kl 13.10 och buss 4 igår och åkte hem med buss 4 kl 21.24, Roslagsbanan kl 21.35 och buss 623V kl 22.18 och allt gick bra. Men Roslagsbanan blev försenad pga en incident där föraren fick hjälpa konduktören att avhysa tre färgade ungdomar som inte kunde betala. I Åkersberga klev jag under bommarna (vid påbörjad nedfällning) för att inte missa bussen. Så det gick bra, men visst är man lite orolig för att bussen ska åka iväg, när RB är försenad.

Lämna ett svar

Stäng meny