Kommunen sätter in egen buss för att rädda upp läget!

Datum

Extrabuss

Det har väl inte undgått någon att kollektivtrafiksituationen varit milt sagt kaotisk sedan Arriva tog över kolletivtrafiken i norrort den 7 januari. Förseningar och emellanåt helt uteblivna bussar har blivit närmast vardagsmat och är så klart helt oacceptabelt!

Som jag tidigare meddelade har jag tillskrivit Arriva och SL och bjudit in dem till ett möte där jag begärt en redogörelse av läget och framför allt att de ska presentera en konkret handlingsplan på hur de snarast möjligt kan vara på banan igen och leverera det som rimligen kan förväntas av dem – kollektivtrafik enligt tidtabell. I morgon den 6/2 avhålls det första mötet och förhoppningsvis kommer något konkret, matnyttigt ut av det som jag kommer avrapportera. Jag och övriga kommunledningen kommer inte släppa detta förrän det fungerar!

I detta nu är tyvärr läget som det är och det duger inte att vänta. Vi har mottagit en kopiös mängd mail och telefonsamtal från resenärer som uttrycker en förtvivlan över läget. Många skolelever t.ex. har tvingats ta taxi eller blivit skjutsade av sina föräldrar för att de inte ska komma för sent till sina skolor. En helt onödig börda både tidsmässigt och ekonomiskt som man tvingats till. Nu börjar också de nationella proven och konsekvenserna om man kommer för sent till dem/uteblir kan var och en räkna ut…

Kommunen har därför tillsett att sätta in en extrabuss för att rädda upp läget någorlunda, från och med idag och till och med fredag (till att börja med). Den kommer att utgå från Åkersberga station 06:52 och trafikerar rutten som linje 629 har med undantag för att den inte går längre än Roslags Näsby. (Endast ordinarie linjetrafik får angöra Danderyds sjukhus). Turen trafikerar Nantes (hpl Björnhammarsvägen) och Svinninge tomtområde. Inte bara skolelever utan alla med SL-kort/biljett kan åka med denna buss.

Kostnaden för detta avser vi fakturera SL.

Med förhoppning om en snar lösning på problemen och en fungerande trafiksituation igen!

Jag intervjuas med anledning av detta i Sveriges Radio P4

Kommunens pressmeddelande finns här.

Artikel om detta också i Bussmagasinet

SVT/ABC 

DN

FLERA
ARTIKLAR