UMiA-dagen i Österåker

Datum

Umia- Frank Andersson 20130125
Frank Andersson håller ett mycket intressant föredrag om hur det är att leva med ADHD

I förmiddags hade vi i Alceahusets fullmäktigesal besök av UMiA – Ungas Mobilisering inför Arbetslivet. UMiA är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna där handläggarna tar fram, prövar och utvärderar olika metoder och samarbetsformer som ska ge ett stöd i vägen fram till arbetsmarknaden eller studier för personer med i huvudsak dokumenterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom t.ex. ADHD, Aspergers och OCD.

Det finns negativa såväl som positiva sidor i respektive diagnoser. Projektet syftar till att lyfta och förstärka de positiva sidorna. En som vet hur det är att leva med ADHD är den förre brottningsvärldsmästaren Frank Andersson, som höll ett mycket intressant och initierat föredrag om de svårigheter han så klart mött, men också de positiva delarna av hans diagnos som gett honom unika styrkor i hans brottarkarriär och även därefter.

Umia - Michaela inledningstalar 20130125
Jag inledningstalade

 

Läs även mer här

FLERA
ARTIKLAR